• Att regeringen är uttalat feministisk förpliktigar, säger Gudrun Schyman.
Fria Tidningen

Regeringen pressas om feministisk politik

S och MP har gått ut med att de är en uttalat feministisk regering och har höga ambitioner på jämställdhetsområdet. Men fortfarande har de mycket att bevisa och nu ökar pressen från de andra partierna inför vårändringsbudgeten.

Regeringen har sedan de tillträdde i höstas haft höga ambitioner på jämställdhetsområdet men har inte kunnat genomföra några satsningar eftersom de har varit knutna till den borgerliga oppositionens budget. Men redan i vårändringsbudgeten som presenteras i april kommer regeringen ha med flera satsningar på jämställdhetsområdet. Förutom att de vill reservera ytterligare en månad i föräldraförsäkringen till vardera förälder så handlar det också om satsningar på förlossningsvården, att öka bemanningen i äldreomsorgen och att utöka en satsning på jämställdhetsintegrering inom myndigheter. Regeringen har också tillsatt en styrgrupp inom regeringskansliet för att ge statsråden verktyg för att ett jämställdhetsfokus kan föras in i regeringens samlade arbete och politik och ska påbörja ett arbete med jämställdhetsbudgetering.

Men mot bakgrund av att regeringen kallar sig själv feministisk så har de mycket att leva upp till. Det säger Feministiskt initiativs talesperson Gudrun Schyman:

– Det är bra att de deklarerar tydligt att de är en feministisk regering men det förpliktigar. Och hittills ser det rätt tunt ut på satsningar och de saknar ett grundläggande grepp för att ta itu med frågorna, det måste vara en person och ett departement som har det övergripande ansvaret, säger hon.

Hon får medhåll från Vänsterpartiets jämställdhetspolitiska talesperson Rossana Dinamarca.

­– En feministisk regering ska lyfta de frågor och göra något åt de frågor som verkligen spelar roll för att göra kvinnors livssituation både på arbetsmarknaden men också generellt i livet. Även om jag kan tycka att det är viktigt att kvotera i bolagsstyrelser så är det inte den främsta frågan. I TV4 häromdagen gick man ut och sa att dagens unga inte kommer att uppleva jämställda bolagsstyrelser i sitt liv. Då tänker jag att de unga tjejer i dag som står ikraft att ge sig ut på arbetsmarknaden kommer aldrig genom sin hela arbetsföra tid att få lika lön som män. Det är ett jäkligt stort problem och något som kommer att drabba betydligt många fler.

Gulan Avci (FP), riksdagsledamot och ordförande i Liberala kvinnor välkomnar att regeringen sagt att man ska avskaffa vårdnadsbidraget och öronmärka en månad till i föräldraförsäkringen. Men när det gäller regeringens andra politik är hon inte imponerad. Hon tycker att den allmänna inriktningen försämrar kvinnors möjlighet att driva företag inom välfärdssektorn och frågar sig också vad det innebär att regeringen ska driva en feministisk utrikespolitik. Hon lyfter bland annat fram att Sverige hittills har varit motvilligt att förse kurdiska styrkor som kämpar mot Islamiska staten med vapen och utbildning

­– Om politiken inte når ut till drabbade kvinnor i till exempel krigsdrabbade zoner så blir det mest tom retorik. Det krävs både humanitära satsningar men också militärt ingripande för att rädda människoliv.

Det viktigaste nu är att regeringen arbetar för en mer jämn föräldraförsäkring och att motarbeta mäns våld mot kvinnor, främst när det gäller kampen mot hederskulturen, säger hon.

­– Här finns olika syn mellan regeringspartierna hur det arbetet bör drivas framgent. Det finns krafter både inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet som än i dag anser det vara känsligt att diskutera frågan då det skulle gynna SD. Vi menar att ett sådant resonemang och ställningstagande är ett stort svek mot hedersoffren.

Gudrun Schyman ser flera viktiga frågor som regeringen måste arbeta med den närmsta tiden.

­– Det handlar om representationsfrågan och att införa en tydlig lagstiftning, det handlar om rättvisa löner och pension, att man delar föräldrapenningen lika och det handlar om våldet mot kvinnors kroppar.

Rosanna Dinamarca lyfter också en delad föräldraförsäkring som en viktig fråga som Vänsterpartiet kommer att arbeta för i de samtal som nu förs med regeringen på budgetområdet. Men det handlar också om att rätt till heltid ska vara norm och att ge Medlingsinstitutet ett nytt uppdrag att verka för jämställda löner.

­– Vi hade stora framgångar när höstbudgeten las och lyckades få igenom många satsningar bland annat för att minska inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor och på äldreomsrogen. Tyvärr uteblev ju alla satsningar men förhoppningen är att vi ska få igenom flera förslag nu också.

Fakta: 

Fria Tidningen har försökt nå jämställdhetsminister Åsa Regnér som inte har haft tid att svara på frågor.

Regeringens planerade satsningar:

I budgeten 2015 avsatte regeringen 208 miljoner kronor på särskilda jämställdhetsåtgärder men istället röstades den borgerliga oppositionens budget igenom och de har inte kunnat genomföras. I april läggs vårpropositionen och en ändringsbudget till riksdagen där en del av de tidigare föreslagen väntas finnas med.

Hittills har regeringen bland annat föreslagit att:

• Reservera ytterligare en månad i föräldraförsäkringen för vardera förälder år 2016.

• Höja underhållsbidraget med 300 kronor per månad och barn.

• Avsätta 100 miljoner kronor per år för att stärk de ideella kvinnojourernas arbete.

• Avsätta 50 miljoner kronor årligen till länsstyrelserna för fortsatta insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor.

• Investeringar i att öka bemanningen i äldreomsorgen för att anhöriga inte ska behöva gå ner i tid för att vårda äldre släktingar

• Bygga ut förskolan på obekväm arbetstid.

• Avsätta 50 miljoner kronor för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet.

• Avsätta nio miljoner kronor för att öka kunskapen om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom.

• Satsa 400 miljoner kronor per år på en förbättrad förlossningsvård.

• Tillsätta en kommission för jämlik hälsa.

Regeringen vill också sänka skatten för pensionärer och höja grundnivån i föräldrapenningen, vilket de menar främst kommer att gynna kvinnor.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Både min man och lagen var emot mig”

8 mars

Hasti, 24 år, utsattes för våld av den man hon flyttat till Sverige för att gifta sig med. Nu vill hon stötta andra att våga lämna sin partner – och kämpa för att lagen ändras.

Göteborgs Fria

De riskerar utvisning om de skiljer sig

8 mars

Varje år riskerar 500 personer som utsatts för partnervåld utvisning när de skiljer sig. Juristen Jenni Stavare väcker frågan om det är rimligt.

Göteborgs Fria

Strejk, statistik och Sägifrån – detta gör facken på 8 mars

8 mars

Mens på arbetsplatsen, en kampanj mot Moderaterna samt en kvinnostrejk mot patriarkatet. Facken må ha olika syn på de viktigaste frågorna och bästa metoderna för feministisk kamp – men de som Fria pratat med är överens om att kampen behövs. Inte minst för att hålla liv i Metoo-rörelsen.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu