• Smog och luftföroreningar i Beijing är sedan länge välkänt. Nu bidrar de också till att minska turismen.
Fria Tidningen

Luftföroreningar minskar turismen

Beijings problem med smog och luftföroreningar leder till att turismen minskar, visar en ny rapport. Stadens borgmästare säger i ett uttalande att staden är ”obeboelig”.

– Beijing är just nu inte en bebolig stad, sa Beijings borgmästare Wang Anshun förra fredagen, syftande på stadens skadliga föroreningar.

Uttalandet kom bara dagarna innan en marknadsundersökning utförd av Euromonitor International om global turism släpptes, som visade på att turismen i Beijing minskat med 10 procent jämfört med föregående år på grund av föroreningar och ekonomisk avstanning, skriver The Guardian.

Luftföroreningar och farlig smog i Beijing är sedan länge ett stort problem. I januari förra året drabbades staden av den värsta smog som någonsin uppmätts – partikelhalterna var då nästan 20 gånger över EU:s gräns för vad som är hälsofarligt.

Kina förbrukar mest kol i världen och kolkraftverken producerar hela 70 procent av all energi. Kolkraftverken står också för största delen av Kinas utsläpp av växthusgaser. Kolkraften och den enorma mängden bilar i landet sägs vara orsaken till luftföroreningarna.

I september 2013 infördes en ”anti-föroreningsplan”som innebär att fabriker ska stängas och att inga nya kolkraftverk får byggas i närheten av de största städerna. Insatserna har riktats framförallt mot Kinas viktigaste städer: Beijing, Shanghai och Kanton där regeringen lovat att de farliga partikelhalterna ska minska med 25 procent.

Men ett och ett halvt år senare, verkar planen ge långsam effekt, skriver The Guardian. Beijing täcks fortfarande av dimma årets flesta dagar och myndigheterna uppger att under 2014 minskade de mest hälsofarliga PM2,5-partiklarna med fyra procent, något under målet om en femprocentig minskning.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu