Debatt


Sven Ruin
Fria Tidningen

Bryt tystnaden kring försvarets misslyckanden

Vi måste bryta tystnaden om hotet från Väst, skriver Sven Ruin.

Medan flygincidenter och eventuella ubåtar har omtalats i media har vissa andra försvarsfrågor belysts kusligt lite. Många har därför missat att hot inte bara kommer från öster utan också från väster – alltså från USA/Nato. Att hotet från väster inte tas på allvar har lett till försvarets verkliga misslyckanden, som vi måste bryta tystnaden om. Dessa misslyckanden gör att vår säkerhet, mänskliga rättigheter, självbestämmande och demokrati är illa ute.

Värnpliktiga har tidigare klagat på att de tvingats beskydda krigsförbrytare, som varit på besök i Sverige från USA/Nato. Ledande svenska militärer och försvarspolitiker ser dock inget problem med att samarbeta med ett land som dödar tusentals människor genom utomrättsliga avrättningar, inklusive många barn, i praktiken har straffrihet för bland annat tortyr och ligger bakom att miljoner människor är på flykt i världen.

Ett exempel på vilket elände detta kan leda till är Sveriges deltagande 2011 i den Nato-ledda militärinsats som störtade Libyen i kaos. Västmakterna överskred FN-mandatet enligt många bedömare och Sverige verkar ha blivit delaktigt i planering av anfallskrig – ett brott som Nürnbergprocessen såg mycket allvarligt på efter andra världskriget. Denna typ av insats visar hur vårt så kallade ”försvar” blivit en säkerhetsrisk både för andra och för Sverige. Bland annat kan risken för terrordåd förväntas öka i Sverige, som en hämnd för vad vi deltagit i. Militären blir på så sätt alltmer en belastning för samhället, eftersom det inte gör sin egentliga uppgift utan omvandlas till ett särintresse som skor sig på skattepengar – den modell som i andra länder har lett till en skrämmande utveckling av det militärindustriella komplexet (vilket presidenten och generalen Dwight Eisenhower varnade för).

Ett annat problem är att i våra datorsystem pågår dolda aktiviteter, som är kopplade till att delar av Sverige tycks ha ställt sig på förtryckarnas sida, som inte respekterar våra mänskliga rättigheter eller något annat. Det är uppenbarligen inte bara så att våra myndigheter övervakar, utan att de egentligen hjälper främmande makt med massövervakning och troligen även att underminera viktig infrastruktur. Vi har förstått att FRA (Försvarets radioanstalt) får betraktas som en del av det ökända NSA. I det som Edward Snowden beskrivit som ”den europeiska basaren”, utnyttjas ett stort antal europeiska länder att spionera på varandra, för USA:s räkning. Tidigare har det bland annat avslöjats att FRA deltog i en cyberattack mot Belgacom (som är Belgiens motsvarighet till Telia), tillsammans med brittiska GCHQ, som också samarbetar med NSA. Nyligen rapporterade The Intercept att samma typ av skadlig programkod som hittats på Belgacom också hittats i EU:s datorsystem, samt att den kan kopplas till GCHQ och NSA. Detta säger oss att Europas självbestämmande och demokrati är under attack – sannolikt av USA/Nato med bland annat Sverige som undergiven bundsförvant.

Det vi ser nu är resultatet av en lång process av snedvridet ”samarbete”, där till exempel inget åtal väckts mot Nato-agenter i Sverige. Bland annat de militära kontakter som byggts upp med utlandet tycks ha skapat effektiva kanaler för att infiltrera Sverige, vilket ingen verkar förhindra. USA har militär närvaro i cirka 150 länder. Vi ska inte på något sätt tro att vi kan vara likvärdiga parter i ett sådant samarbete, utan måste se risken att den starke utnyttjar den svage. En mycket skrämmande aspekt är också att USA så gärna startar krig och då alltid i någon annans land. Det är inte ett verkligt beskydd som USA/Nato erbjuder, utan ett dåligt sällskap, som påtagligt ökar risken för att Sverige dras in i krig. Nyligen har USA antagit ”resolution H. Res. 758”, som förbereder dem för krig med Ryssland genom Nato. Skulle ett nytt krig bryta ut i Europa är vårt samarbete med USA/Nato, och i ännu högre grad ett eventuellt Nato-medlemskap, en biljett till att Sverige blir en krigszon.

Som bland annat historikern Lennart Palm påtalat, har vår förra regering gett oss en falsk presentation av det så kallade värdlandsavtalet med Nato. I verkligheten innebär det bland annat att svenska baser ska förberedas att ta emot Natos trupper och till och med ska kunna användas för angrepp på tredje land (läs Ryssland). Ett annat hårresande inslag är att Natos trupper inte avses stå under svensk jurisdiktion för brott begångna i Sverige eller i annat land från svenska baser. Värdlandsavtalet är inte acceptabelt.

Att Sverige för hundra år sedan var neutralt under första världskriget och inte drogs med i krig genom något ”säkerhetsfördrag” var till större lycka för vårt land än vad många i dag kan förstå. Det kan vi behöva påminnas om för att bryta sviten av misslyckanden inom vår moderna försvarspolitik.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria.Nu