Nette Enström, inledarskribent.

Inledare


Fascism

Fria Tidningen

Fascismen kan inte talas till rätta

Fascister är inga idioter med ogenomtänkta idéer. Får de ordet formulerar de problemen. Att underskatta dem är livsfarligt och den farligaste fascismen är den som kommer till makten.

Vi söker förklaringar till Sverigedemokraternas framgång i kölvattnet av finanskriser och år av aggressiv högerpolitik. Men att Sverigedemokraterna – som tillhör en ideologi som ligger bakom ett världskrig med 70 miljoner döda – nu etablerat sig som landets tredje största parti kan inte enbart förklaras med ekonomiska kriser, eller brist på politiska alternativ.

Fascismen rekryterar från alla klasser och politiska läger, den växer i såväl välbärgade som sönderslagna länder. Den väljer ut olika målgrupper och knyter dem till sig. Inför det här valet har Sd lockat väljare från högern, till nästa blir det sannolikt från vänstern. Sådan är fascismen. Pragmatisk, smart och strategisk.

Även om dess väljare inte känner fascismen till ordet är det just ideologin som förfört dem, lockat med gemenskap, ordning och reda i ett samhälle som upplevs allt mer dekadent. Fascismens attraktionskraft är uppenbarligen stark, vilket gör den ännu farligare.

Men huruvida fascismens väljare sympatiserar med fascistiska visioner fullt ut eller inte kan vi bara spekulera om. Vissa är nog både lurade och okunniga, andra fullt medvetna om sina val. Vad vi däremot vet, från såväl historiska som samtida rörelser, är att fascister anpassar sin image och retorik för att vinna de breda folklagren, komma borgerligheten nära och göra parlamentarisk entré.

När de väl kommit in i maktens korridorer flyttas positionerna successivt fram. Det hände i Mussolinis Italien på 1920-talet och i Hitlers Tyskland på 1930-talet. Det händer över hela Europa idag.

Flera av Europas nyfascistiska partier finns representerade på nationell nivå och många av dem har över tio procent eller mer av väljarstödet i sina respektive länder: Utöver Sverigedemokraterna i Sverige fick även Femskrittspartiet i Norge, Dansk folkparti i Danmark, Sannfinländarna i Finland, Nationella fronten i Frankrike, Ny-flamländska alliansen i Belgien, Frihetspartiet i Nederländerna, Lag och rättvisa i Polen, Schweiziska folkpartiet i Schweiz, All-ukrainska unionen i Ukraina och Jobbik i Ungern minst tio procent eller mer i de senaste valen. Vissa av dem sitter redan i regeringsposition.

De har accepterats i demokratins namn och getts möjligheter att propagera under förevändningar om yttrandefrihet. Istället för att ha granskats och konfronterats ideologiskt har de fått posera offentligt och formulerat problemen i den ena debatten efter den andra.

Sverigedemokraternas utrymme under valrörelsen, trots massiv uppslutning bakom antirasistiska protester, var en viktig förutsättning för deras framgång. Att de fått affischera sina rasistiska budskap, där de ställer en utsatt grupp mot en annan, över hela landet har gett resultat. Att de gett massmediala intervjuer och deltagit i partipolitiska debatter har gett dem röster.

Och Jimmie Åkesson går hem. Han vet hur han ska bära fascismens nya kläder, likt sina nyfascistiska fränder i andra länder. Han vet att det krävs ett nytt språkbruk och andra symboler än de som associeras till ideologins unkna historia. För fascister är strateger, glöm aldrig det. Och som sådana måste de bemötas.

Nyligen var de kostymklädda Sverigedemokraterna heilande skinnskallar. Idag verkar det vara en tidsfråga innan partiet normaliserats till den grad att det betraktas som vilket parti som helst. På många orter har de stöd från var tredje till var femte väljare och morgondagens väljare är redan under bearbetning. På ett gymnasium i Skurup fick de nästan 80 procent av rösterna.

I katastrofvalårets efterdyningar borde vi kunna konstatera att alla demokratier med någon form av självbevarelsedrift borde ha antifascism på skolschemat. Och alla som vill ha någon form av framtida frihet borde intressera sig för antifascistiskt motstånd.

För Sverigedemokraternas avsikt är att växa. Tyvärr har de redan fått förutsättningarna, tilldelats ordet och blivit en del av den politiska makten.

ANNONSER

© 2023 Fria.Nu