Skånes Fria

Nordiskt forum förbereder kravlista

400 programpunkter är bokade och 6 000 biljetter sålda inför Nordiskt forum som drar igång på Malmö arena nästa vecka. Redan har en rad krav på åtgärder som ska lämnas över till Nordens regeringar formulerats av organisationerna bakom forumet.

Med mindre än en vecka kvar innan öppnandet av Nordiskt forum är 6 000 biljetter sålda till arrangemanget. Arrangörerna har tidigare räknat med 15 000 deltagare, siffror som grundar sig på antalet deltagare på kvinnokonferensen i Åbo 1994.

– Då pratade man om att 15 000 personer var i omlopp på området, en siffra som vi kanske kommer närma oss när vi räknar in de besökare som inte köper biljett och som tar del av forumets gratisprogram, säger Maria Almström, kommunikationsstrateg för Nordiskt Forum.

Biljettförsäljningen har gått som förväntat menar hon och arrangemanget kommer att hålla budget. Både privatpersoner och grupper från organisationer och näringsliv har köpt biljetter.

– Majoriteten är från Sverige. Intresset från de olika nordiska länderna har varierat, vilket kan vara en temperaturmätare på hur feminismen mår i de olika länderna. Uppslutningen från Island är till exempel stor. Därifrån kommer 500 besökare, säger Caroline Matsson, konferensgeneral.

Trycket från både internationella och nationella utställare har varit stort. Programmet fylldes snabbt och arrangörerna har fått tacka nej till fler deltagare.

– Flera montrar och programpunkter får inte plats. Det är förstås jätteroligt att uppslutningen är så stor men det är också tråkigt att säga nej, säger Maria Almström.

De 200 nordiska organisationerna som är initiativtagare till forumet har redan påbörjat slutdokumentet som innehåller krav som ska lämnas över till Nordens jämställdhetsministrar och chefen för UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, under avslutningen av forumet.

Bland annat ställs krav om att de nordiska ländernas statsbudgetar ska jämställdhetsintegreras, att myndigheter ska främja kvinnors ekonomiska självständighet och rättigheter, att de nordiska regeringarna säkrar självständighet efter pension och att regeringar ska konkretisera arbetet för att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Även privatpersoner och andra organisationer kan komma med synpunkter och bidrag till dokumentet på forumets hemsida och under forumets gång. En textkommitté kommer sedan att arbeta om dokumentet innan överlämningen.

– Det har varit en spännande demokratisk process där alla organisationer varit involverade i arbetet. Förhoppningen är att påverka regeringarna och den minsta förhoppningen är att FN:s handlingsplan från 1995, då regeringarna garanterade genomförande av mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor, ska uppfyllas, säger Maria Almström.

Fakta: 

Fyra dagar feminism

Nordiskt Forum, som är det största feministiska mötet som arrangeras i Norden på 20 år, arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige på Malmö Arena den 12–15 juni.

Programmet inehåller fyra dagar av debatt, workshops, tal, film och scenkonst kring feminism och jämställdhetsarbete. Bland annat talar Amina Wadud, professor i islamologi (USA), Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders och initiativtagare till FATTA-kampanjen, och Niclas Järvklo (SV), mansforskare.

För detaljerat program, se Nordiskt forums webbplats.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

100 miljoner i ökat Norrlandsstöd

Norrlandsstödet till lantbrukare i norra Sverige har inte räckt för att minska nedläggningen av gårdar. Nu höjs stödet med 100 miljoner.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu