Martin Holmquist

Fördjupning


EU-valet

  • ”Det stora hindret är nu att överkomma de stora partiernas monopol, att föra fram andra åsikter än de rådande”, säger Elzbieta Jachlewska (PK).
Fria Tidningen

”Allt fler verkar förstå innebörden av feminism”

Efter att en misslyckad kandidatur i förra EU-valet ställer polska Partia Kobiet, PK, i år upp på en gemensam lista med Gröna partiet.

Partia Kobiets vice-ordförande och första namn i EU-valet, Elzbieta Jachlewska, menar att kravet på 70 000 underskrifter över hela landet gör det väldigt svårt för småpartier att kandidera. Därför samarbetar de i år med De gröna och har tillsammans lyckats få ihop tillräckligt med signaturer för att kunna kandidera i 5 av landets 13 regioner. Trots att de inte kan få röster från hela landet hoppas de på 2 av Polens 50 platser.

– Det stora hindret är nu att överkomma de stora partiernas monopol, att föra fram andra åsikter än de rådande. Vi sätter alltid kvinnofrågorna först och kämpar för lika rättigheter oavsett kön, säger Ezbieta Jachlewska.

En fråga som PK driver är att hemarbete ska anses vara ett riktigt arbete.

– Vi brukar säga att fattigdom är en kvinna och budgeten är en man. Det behövs en budget som främjar jämställdhet, från den kommunala nivån till Europa-nivån.

En annan stor utmaning är att bekämpa negativa stereotyper av feminismen.

– Vi måste ständigt poängtera att feminism inte betyder att vi kämpar mot män, att det är en kamp mot ojämställdhet och mot fördomar. Vi vill att män ska förstå att även de diskrimineras när det kommer till frågor som exempelvis föräldraledighet och möjliga yrkesval.

Att Partia Kobiet nu samarbetar med De gröna menar Jachlewska beror på att det är det enda övriga parti som prioriterar jämställdhetsfrågor.

– De andra kanske pratar om kvinnofrågor men agerar inte, de behandlar kvinnor som prydnader. Polska partier är överlag väldigt konservativa och under stark påverkan av den katolska kyrkan. Landet styrs helt av välbärgade vita män i medelåldern.

Elzbieta Jachlewska ser dock optimistiskt på framtiden för feminism i Polen.

– Den feministiska rörelsen utvecklas samtidigt som den närmar sig egalitarismen, att alla människor ska behandlas lika. Allt fler verkar förstå innebörden av feminism och fler vågar kritisera antifeministerna. Vi börjar se positiva resultatet av den långsiktiga och icke aggressiva linje vi har fört.

Om Jachlewska kommer in i EU-parlamentet vill hon lyfta demokratifrågan.

– Till att börja med vill vi att samma valsystem ska gälla i hela EU. Vi skulle även kämpa för de 14 punkter som vi kom överens om i Uppsala och anser att det är särskilt viktigt att kämpa för småföretag i serviceindustrin, som ofta drivs av kvinnor, samt för energisäkerhet.

– Förhoppningsvis kan vi möta våra europeiska systrar där och tillsammans jobba för en bättre värld.

Fakta: 

Partia Kobiet

Bildades: 2007

Medlemmar: 980

Resultat, nationella val:
2007: 0,28 %
2011: 0,082 %

EU-val: Har ej kandiderat tidigare.

Valsystem:
Krävs 10 000 signaturer i minst 7 av landets 13 regioner inför varje val för att kunna kandidera i hela landet.
Polen har 50 platser i EU-parlamentet, spärr 5 %.

Läs också:

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu