Replik: Återskapat Källör blir ett lyft för Östhammar | Fria.Nu
  • Meningarna går i sär huruvida före detta Källörsskolan ska bevaras eller inte.
Östhammars Nyheter

Replik: Återskapat Källör blir ett lyft för Östhammar

Siv Landström och Erik Walldén i Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör tycker till om Östhammars sjösida. 

All respekt för Lage Winös önskan om en tydligare plan för Östhammars sjöfront. Vi i bygdegårdsföreningen tycker att det är viktigt att gammalt och nytt ska kunna mötas. Genom att restaurera Källörskolan till det Societetshus det en gång var menar vi att man fullföljer ansatsen med det nya Sjötorget, strandbodarna, broarna över till Källören till en sammanhållen enhet som vittnar om Östhammars historia samtidigt som miljön är fullt brukbar för alla nu och i framtiden.

Gammelhus är förvisso en vacker byggnad, och det är glädjande att kommunen satsar resurser på att renovera den. Samtidigt måste det framhållas att den byggnaden inte lämpar sig för ett allaktivitetshus då den till exempel är svårtillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Societetshuset Källör var en gång en mycket vacker byggnad i ett vackert läge vid fjärden. Den är rymlig och funktionell. Ur den avsiktsförklaring som Bygdegårdsföreningen tagit fram (www.kallor.se) framgår det att den kommer att kunna inrymma både kontor för uthyrning så väl som samlingslokaler för upp emot 140 personer, det vill säga, ett sant allaktivitetshus. Det är viktigt att påpeka att till skillnad från Gammelhus, Storbrunn och andra satsningar i kommunen kommer varken restaureringen eller driften av societetshuset att belasta Östhammars kommun eller dess skattebetalare. Det mycket starka stöd som Bygdegårdsföreningen fått bland Östhammarsborna visar tydligt att projektet kan genomföras genom finansiell sponsring av privatpersoner och företag, egenarbete och rabatter på materiel och utrustning, samt olika bidrag för ändamålet avsedda källor.

Bygdegårdsföreningen anser det berikande att Östhammar har olika typer av samlingslokaler, för olika ändamål. Samtidigt vill vi stärka Östhammars särprägel genom att sammanbinda ortens historia med sin nutid och framtid.

Ett återskapat Källör gör Östhammar attraktivare att besöka och bo i tack vare dess särprägel och människors engagemang!

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu