Samhällsutveckling med frågetecken | Fria.Nu

Debatt


Källörskolan

Östhammars Nyheter

Samhällsutveckling med frågetecken

Lage Winö anser att Källörsskolan bör rivas.

I debatten om Källörsskolans framtid saknas uppgift om storleken på det markområde som skall tillhöra en tänkt verksamhet. Jag anser att byggnaden ligger för nära strandlinjen samt att den kan vara ett hinder i den fina sjönära tomtens utveckling och bör därför rivas.

Kostnaden och arbete för att renovera Källörsskolan bör kunna överföras till att utveckla Gammelhus till ett aktivitetscenter och ”turistmagnet” i Östhammar. Vilka planer finns för Källörsgatans framtid och de tre låga byggnader som finns på Källörtomten?

Vi bör få information om tänkta bostäder, kommersiella verksamheter, byggnaders utformning och placering på Källörtomten (inkl. ”snötipptomten”) för att få en debatt om Östhammars Sjöfronts utveckling.

Ett annat utvecklingsprojekt för vår stad är att flytta Hembygdsgårdens byggnader till Gammelhus och därigenom ge plats för bostäder på den nuvarande tomten.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu