Debatt


  • Manifestation i Göteborg dagen efter nazistattacken i Malmö.
Göteborgs Fria

Försvara samhället mot nazister

Götaplatsen 8:e mars. Imponerande många var samlade för att fira den internationella kvinnodagen. Det riktigt kändes i vårluften att det är valår. Stämningen var upprymd och vi var många som gick därifrån stärkta av att ha deltagit i demonstrationen. Kontrasten mellan vår hoppingivande upplevelse och nyheten om att 8:e mars på en annan plats i Sverige fått ett våldsamt avslut kändes overklig. Kärrtorp var illa nog. Nu hade demonstranter i Malmö blivit misshandlade och knivskurna av organiserade nazister. Om det inte varit tydligt tidigare, så framgår det nu att ingen av dessa incidenter är isolerade händelser.

Efter att ha följt medias rapportering de gångna dygnen slås vi av häpnad. Samma media som beskrivit ”tårtning” av en viss politiker och en hiphop-låt som ett hot mot demokratin, undviker nu bruk av den retoriken när det verkligen är på sin plats. Det inträffade i Malmö (och Kärrtorp för den delen) framställs som bråk mellan höger- och vänsterextremister.

Vi slås också av häpnad över de näst intill obefintliga reaktionerna från makthavarnas sida. Det behövs eftertryckliga reaktioner när organiserat nazistiskt våld förekommer upprepade gånger i det offentliga rummet. Politikerna och rättsväsendet måste ta den senaste tidens händelser på största allvar. Ett försvar av det öppna samhället är inte något som får lämnas till enbart gräsrötterna.

Undertecknade är hemmahörande just på gräsrotsnivå. Vi är representanter för en rad organisationer i Göteborg som arbetat tillsammans med att förbereda för en helg med aktiviteter kring den 21 mars, som är FN:s internationella dag för avskaffandet av rasdiskriminering. Syftet med dagen är att tvinga upp frågor om rasdiskriminering på den politiska dagordningen. Inom ramen för kampanjen Fight Racism Now genomförs manifestationer i en mängd länder. I Göteborg arrangerar vi en demonstration med samling på Götaplatsen kl 17:30. Den 22 mars ordnas seminarium om antirasistiskt motstånd och galan Musiker Mot Rasism på Pustervik. Vi hoppas på en helg där vi får bred uppslutning kring FN-dagen mot rasism och för att ta ställning för alla människors lika värde.

Men det vi ser i dag är hur just de som står för dessa värderingar allt oftare är måltavla för våldsattacker, hot eller näthat. Det som hände i Malmö var inte en ”sammandrabbning mellan bråkstakar” eller en marginell företeelse, utan ett uttryck för upptrappning av organiserade nazisters aktiviteter. Vi måste se det för vad det är, och förstå att det är en del i ett större sammanhang. Att högerextrema vindar blåser i Europa bör vara tämligen etablerat i vårt kollektiva medvetande. År 2014 är det ett faktum att flera europeiska länder har öppet nazistiska partier på regeringsnivå. Motsvarande händelseförlopp som nu utspelas i Sverige har möjliggjort deras etablering. Vi kan därför inte blunda för, eller ta ännu längre tid på oss att våga se vad som kan komma att ske.

Det är hög tid för politiker och media att ta sitt ansvar. Men var och en av oss enskilda medborgare har också ett ansvar att agera. Vi måste visa att vi är i bred majoritet. År 2014 är det än mer viktigt med en enad antirasistisk kamp. Många steg behövs under detta ”supervalår”, valet till EU-parlamentet i maj inte att förglömma. Vi kräver att svenska politiker tar frågorna om rasdiskriminering, rätten till asyl samt det nazistiska våldet på allvar. Alla människors lika värde måste stå överst på agendan. Det är dags att försvara vårt öppna samhälle på alla fronter.

Fokusfrågor

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu