• Stockholms grundskoleklasser har ökat i storlek med 20 procent sedan 2006. Det visar undersökningen Större klasser – mindre kunskap.
Stockholms Fria

Allt fler elever per klass

Skolklasserna i Stockholm har blivit större och de ökar allt snabbare. Värst är det i förskoleklasserna. Där har klasserna vuxit mest – i snitt går nu 25,4 elever per klass, mot 18,8 för bara sju år sedan.

Kommunens grundskoleklasser har i snitt ökat i storlek med 20 procent sedan 2006. I förskoleklasserna är det än värre. 2006 gick i snitt 18,8 barn i varje förskoleklass mot 25,4 2013. En ökning med 35 procent. Det visar granskningen Större klasser – mindre kunskap som stadens informationstjänst gjort på uppdrag av Socialdemokraterna i Stockholm.

2006 gick 12 procent av eleverna på lågstadiet i en klass med 27 elever eller fler. 2013 gick 35 procent i en klass med minst 27 barn.

– Tyvärr är det bland de minsta barnen vi ser att gruppstorlekarna har ökat mest just där storleken gör som mest skillnad, säger Roger Mogert (S) oppositionsborgarråd i Stockholm.

Varför har det blivit så?

– Jag tror det snarare hör ihop med ekonomiska beslut än av pedagogiska övervägande. Det är en effekt av flera år av osthyvling inom skolan för att få det att gå ihop ekonomiskt.

Inte oväntat lovar Socialdemokraterna att ändra på det. I Stockholm vill S satsa på mindre klasser som en av fyra punkter i sitt Stockholmspaket. 3 000 nya lärare ska anställas för att minska klasserna.

– Hälften av dessa, 1 500, behövs dock enbart för att behålla nuvarande nivå, säger Roger Mogert.

Roger Mogert menar att det inte räcker med att minska klassernas storlek utan det behövs satsas på lärarna, att öka läraryrkets status och höja lärarnas löner.

Det råder redan nu lärarbrist. Hur tänker ni lösa det?

– Bland annat genom att erbjuda lärarstudenter jobb i skolan parallellt med studierna. Det kan handla om till exempel jobb som lärarassistent.

Är det det bästa sättet för att få en bättre och mer rättvis skola?

– Det är klart att sociala förhållanden och klass påverkar eleverna mer, men med våra förslag kommer skolan att bli bättre för både elever och lärare.

Lyssnar man till det svenska folket är mindre klasser det avgjort viktigaste. På forskningsområdet råder det delade meningar om vad som är bäst att satsa på.

I den snabbutredning som regeringen beställde från Pisa var det lärarollen som tillskrevs mest påverkan. Mindre klasser kan betyda att man måste rekrytera fler lärare och dessa kan vara oerfarna eller av andra skäl vara mindre lämpade som lärare.

Det finns en rad studier, både svenska och internationella, som visar att just mindre klasser ger bättre resultat. Forskningsinstitutet IFAU studie från 2012, En god start, visade att storleksminskningar har effekt på både studieresultat och senare i livet till och med lön.

Fakta: 

SFT har sökt skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

I korthet visar rapporten att:

Klasstorlekarna har stadigt ökat i Stockholm de senaste sju åren, i genomsnitt med 3,7 elever.

Klasstorleken i lågstadiet har ökat med 33 procent sedan 2006.

Allt fler barn går i riktigt stora klasser.

Undervisningstimmarna per elev har minskat från 103 tim/elev till 80 tim/elev.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nazistledaren nekade i rätten

I torsdags avslutades rättegången mot de sju åtalade som var med i attacken mot anti-nazistmanifestationen i Kärrtorp i december. Dom väntas inom två veckor.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu