Vi kräver jämställda löner | Fria.Nu
  • Lönegapet mellan män och kvinnor är fortfarande stort. Omräknat i tid för en normal arbetsdag innebär det att kvinnor som grupp arbetar gratis från 15.53. Män har betalt till klockan 17.00.
Skånes Fria

Vi kräver jämställda löner

På Internationella kvinnodagen finns det anledning att påminna om Kvinnokonventionen. Om det självklara löftet att kvinnor inte ska diskrimineras på arbetsmarknaden. Det har gått 34 år sedan Sverige undertecknade konventionen. Och med nuvarande löneökningstakt tar det minst 67 år innan vi har jämställda löner. Det skriver representanter för en rad olika organisationer och partier i veckans debatt.

Enligt Kvinnokonventionen får inte kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden. Inte statistiskt och inte till värde. Kvinnor ska inte ha sämre anställningsvillkor, lönesättning, tjänstevillkor, förmåner eller arbetarskydd än vad män har.

Lönegapet mellan kvinnor och män har det senaste året minskat från 14,1 till 13,9 procent.

Omsatt till tid betyder det att kvinnor får en minut mer betalt per dag. Räknat på en arbetsdag mellan 8-17 arbetar kvinnor gratis efter klockan 15.53 varje dag.

Män har betalt hela dagen.

Det har gått två år sedan kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer tillsammans bildade 15:51-rörelsen för att sätta tryck i frågan om jämställda löner. Kampanjen har fått stort genomslag och mötts av stöd och entusiasm. Stödet bekräftar det vi redan visste - att det är dags för lön hela dagen!

När vi nu byter namn till 15:53-rörelsen har vi enats om en plattform där vi enstämmigt säger att löneskillnader byggs strukturellt och alltså måste ändras strukturellt.

Sektorer där kvinnor dominerar kännetecknas ofta av chefer som arbetsleder fler, deltider är vanliga, delade turer som slår sönder arbetsdagen, osäkra anställningar och sämre löneutveckling.

Så länge dessa orättvisor finns i vårt samhälle kommer 15:53-rörelsen att finnas.

I dag stärks vi i 15:53-rörelsen av att gemensamt kunna visa att vi vet hur det ser ut och att vi är kapabla att ändra strukturerna. Vi ställer i valrörelsen fyra krav:

Jämställd föräldraförsäkring. Vi kräver att ett jämnare uttag stimuleras för att skapa nya villkor för deltagande på arbetsmarknaden och i hemmet. Kvinnor tar ut den största delen av föräldraledigheten och är de som på kort och lång sikt förlorar ekonomiskt. Män tar ut en mindre del av föräldraledigheten men är de som förlorar tid och närhet med sina barn.

Årliga lönekartläggningar. Det har visat sig att där lönekartläggningar görs är skillnaden mellan män och kvinnors löner mindre än där metoden inte används. Fortfarande får kvinnor lägre ingångs­löner än män. Detta är en orättvisa som förstärks genom hela arbetslivet. Vi kräver årliga kartläggningar och kontrollfunktioner som ser till att de efterlevs.

Samma rätt till heltid. Vi kräver att kvinnor och män ges samma rätt och möjlighet till heltidsarbete.

Åtgärder mot ojämställda löner. Vi kräver att de politiska partierna konkret visar hur de tänker motverka värdediskriminering och ojämställda löner.

Vi ser fram emot en valrörelse där jämställda löner står högt på den politiska agendan och där samtliga partier presenterar sina lösningar på frågan som berör oss alla.

Alla våra krav är rimliga och fullt möjliga att genomföra – redan idag. Varför vänta?

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu