”Miljörörelsen har långt kvar till jämställdhet” | Fria.Nu
  • Kvinnor leder, rent statistiskt, när det gäller intresset för det praktiska arbetet i vardagen med att förbättra miljön, säger Ellie Cijvat på Jordens vänner.
Landets Fria

”Miljörörelsen har långt kvar till jämställdhet”

Fler kvinnor återvinner, äter vegetarisk mat och åker kollektivt. Inom miljöorganisationerna är fler kvinnor medlemmar, men fler män sitter i dess styrelser. Ellie Cijvat på Jordens vänner menar att det är långt kvar till jämställdhet i miljöarbetet.

– Inom Jordens vänner har vi fler kvinnor som medlemmar, men fler män som sitter i toppen. Men vi arbetar aktivt med att motarbeta trenden och ser att det får genomslag.

Inom Jordens vänner är det hälften kvinnor som gäller, vilket man oftast lyckas med, men jämställdheten är inte garanterad för att det är fifty-fifty, enligt Ellie Cijvat.

– Ibland styr män styrelserna även om det är hälften kvinnor i dem. De tar helt enkelt mer plats.

Enligt Ellie Cijvat finns det väl dokumenterade belägg för att stereotyperna manligt och kvinnligt är ett faktum inom miljörörelsen, och att kvinnor leder, rent statistiskt, när det gäller intresset för det praktiska arbetet i vardagen med att förbättra miljön.

– Undersökningar visar att kvinnor i större utsträckning äter vegetariskt, återvinner och reser kollektivt om man jämför med männen. Kvinnorna odlar medan männen föredrar att diskutera miljöfrågorna, säger Ellie Cijvat.

Vad som händer när oljepriserna ökar och en högre utsträckning av självförsörjning blir nödvändig vill Cijvat inte sia om, men hon tycker att mötet mellan omställningsrörelsen och det traditionella lantbruket är spännande.

– Kombinationen mellan omställningsrörelsen och bonderörelsen är intressant, men det traditionella lantbruket är också konservativt. När självförsörjningsgraden ökar kan det mycket väl bli så att männen försöker att fortsätta att dra in pengar till hushållen, medan kvinnorna stannar hemma och sköter odlingarna. Det kan mycket väl bli en kvinnofälla.

Dock tycker hon att Sverige har bättre förutsättningar än de flesta andra länder att klara jämställdheten, så länge välfärdssystemen hålls intakta.

– Jag är holländsk från början och där är jämställdheten sämre än i Sverige, med föräldraledighet och andra strukturella åtgärder. Sverige kan ha bättre förutsättningar för jämställdhet även på miljöområdet, säger Ellie Cijvat.

Annons

Rekommenderade artiklar

Strejk, statistik och Sägifrån – detta gör facken på 8 mars

8 mars

Mens på arbetsplatsen, en kampanj mot Moderaterna samt en kvinnostrejk mot patriarkatet. Facken må ha olika syn på de viktigaste frågorna och bästa metoderna för feministisk kamp – men de som Fria pratat med är överens om att kampen behövs. Inte minst för att hålla liv i Metoo-rörelsen.

Fria Tidningen

Detta gör fackförbundet Unionen på 8 mars

8 mars

Fria har pratat med de största facken och frågat vilken som är deras viktigaste fråga att jobba med, vilket ansvar de har och hur de aktivt arbetar med Metoo.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu