• Mahmoud Agha (t v) är chefredaktör och ansvarig utgivare för Al-kompis. Tidigare har han arbetat som journalist på Russia Today, Euronews och Sveriges radio.
  • Al-Kompis tror på papperstidningen. I januarinumret finns bland annat en intervju Ashraf Ahmad, den förste svenske åklagaren med arabisk bakgrund.
Fria Tidningen

En kompis för arabisktalande

På bara några månader fick tidningen Al-kompis över 20 000 unika besökare om dagen och över 83 000 likes på facebook. Nu satsar utgivaren på papperstidning för att nå ännu fler.

– Egentligen är Al-kompis mycket mer än en tidning för våra läsare. Vi jobbar med journalistik men också samhällsinformation och integration, förklarar chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha.

Själv har han tidigare arbetat som journalist på Sveriges Radios arabiskspråkiga nyheter, men bevakningen i Al-kompis är helt annorlunda.

– På SR översatte vi mest ekonyheter från svenska till arabiska och var väldigt noga med att göra direktöversättningar ord för ord. På Al-kompis bevakar vi Sverige för målgruppen arabisktalande svenskar och nysvenskar, som ofta är intresserade av saker utöver det som ingår i den vanliga nyhetsbevakningen.

Al-kompis är ibland samhällskritisk och räds inte att ifrågasätta Sverige. Men man tar också gärna fram det positiva och pekar på möjligheter. Varje vecka intervjuas en person som har lyckats i Sverige. Nyligen publicerades till exempel ett porträtt av den förste svenske åklagaren med arabisk bakgrund.

– Det känns bra att visa att alla med arabisk bakgrund inte bara får jobba som taxichaufförer, utan att vi som grupp kan hävda oss på arbetsmarknaden. Inte för att det är något fel med att vara taxichaufför. Men många som kommer hit med en akademisk bakgrund har svårt att få jobb.

Mahmoud Agha har själv bott i Sverige i 23 år. Han är hela tiden noga med att understryka att Al-kompis är en svensk tidning och att man med respekt för alla de olika arabländerna tar det svenska perspektivet.

– Vi bor i Sverige och är svenska medborgare. Om man kommer hit från Iran eller Irak spelar ingen roll. När man kommer hit måste man bo tillsammans, som svenskar.

Målgruppen är stor och spridd. Det finns inga siffror på vilka läsarna är, men det är allt från nyanlända flyktingar till utlandsstudenter och företagare. Cirka 400 000 arabisktalande är fast boende i Sverige.

– Jag skulle säga att 35 procent av våra läsare är nyanlända. Sedan finns en ganska stor grupp som har bott i Sverige i fyra-fem år, kanske upp till tio år.

Många ser på Al-kompis som en komplettering i sin mediekonsumtion. Tidningen har även läsare utanför Sverige.

– Många läsare från arabisktalande länder är intresserade av Sverige och tittar hitåt för affärsmöjligheter, emigration eller för att studera. Vi ger rätt information och skönmålar inte hur det är att bo här. Där är vi noga med att göra ett riktigt journalistiskt arbete och ge bra information.

Att det kan finnas en risk i att information på arabiska saktar ner viljan att lära sig svenska tror inte Mahmoud Agha.

– Olika studier visar att det bara är fördelar om man som nyanländ får information på sitt eget språk parallellt med det nya språket. Vi tror att svenska är en nyckel för att komma in i samhället och att alla måste lära sig språket. Al-kompis är inte en ersättning för att lära sig svenska.

Att lära sig mer om samhället ökar också intresset för det, menar Mahmoud Agha. Det är också en demokratifråga och en rättighet att få tillgång till information på sitt eget språk. Just nu förbereder Al-kompisredaktionen bevakningen inför valet.

– Många invandrare röstar inte. Valdeltagandet är betydligt lägre än bland infödda svenskar. Ofta beror det på att man inte känner sig tillräckligt insatt, eller tillräckligt delaktig. Men om vi skriver om vad de olika partierna står för och vad det innebär att rösta kommer fler till valurnorna. Där har vi en viktig roll att fylla.

Förutom den journalistiska bevakningen skriver Al-kompis mycket om hur olika myndigheter fungerar och vad man har för rättigheter och skyldigheter som medborgare.

– Många nyanlända behöver verkligen den här typen av information. När jag först flyttade hit begick jag ett antal dyra misstag, helt enkelt för att jag inte hade information om hur saker och ting fungerar i Sverige. Där är vi en ovärderlig hjälp för många som kommer hit och inte har någon erfarenhet av hur samhället är organiserat.

Integration är en hjärtefråga för Mahmoud Agha. Han menar att många samhällsproblem skulle kunna undvikas om man på bättre sätt främjade integrationen. Redaktionen ger därför även ut svenskspråkiga webbtidningen Al-tid.

– Vi kan använda medier för att främja integration men det behöver ske från båda hållen. Det är inte bara invandrare som måste anpassa sig till det svenska. Man måste mötas i en integrationsprocess.

Den 25 februari kommer nästa nummer av papperstidningen, som det redan finns stor efterfrågan på. I november kom ett första provnummer. Ambitionen är att komma ut regelbundet på papper en gång i månaden. Tidningen kommer att finnas på läkarmottagningar och distribueras genom föreningar.

– Många i den här målgruppen längtar efter en papperstidning. Det är inte alla som är nyanlända som är vana vid internet. Det blir också ett sätt för oss att nå ut till nya läsare.

Just nu finansieras Al-kompis genom reklam och prenumerationer från organisationer. Reklamintäkterna står för en stor andel av inkomsterna.

– Som det är nu får vi inga statliga bidrag alls, men det går att finansiera en tryckt upplaga ändå.

Fakta: 

Al-kompis

• Webbtidning med 20 000 läsare per dag. Har även börjat komma som papperstidning, en gång i månaden enligt planerna.

• Chefredaktör och ansvarig utgivare är Mahmoud Agha, tidigare journalist på Sveriges Radio.

• Har kontor i Stockholm och Malmö och två journalister i Eskilstuna.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

SD gror ur maktlösheten på myllan

Svaret på Sverigedemokraternas framgångar är att ge möjligheterna åter till dem som inte längre har några, skriver Anna Maris.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu