Inledare


Migrationspolitik

Fria Tidningen

Kan kohandel vara av godo?

Det är bara ett ord som byts ut och det gäller bara barn, men för ett antal barn kan det avgöra liv eller död, välfärd eller misär, skriver László Gönczi.

Realpolitiska vinster som uppnås genom ideologiska kompromisser kan verka kortsiktiga. Men politiker som förhandlar där makten finns brukar hävda att dessa resultat är viktiga. Ett exempel är Miljöpartiets förhandlingar med regeringen i migrationspolitiken. Den djupa solidaritet som partiet borde kämpa för, med avsevärt humanare lagstiftning, får stå tillbaka för att åtminstone mindre förändringar ska bli möjliga. Nu har Miljöpartiet och alliansen kommit överens om att ändra utlänningslagens formulering om att barn i ”synnerligen ömmande omständigheter” ska få stanna. Istället ska detta gälla för barn i ”särskilt ömmande omständigheter”.

Myndigheterna har tolkat ”synnerligen ömmande” på ett mycket restriktivt sätt, vilket har lett till ett antal uppmärksammade skandalösa avvisningar. Låt oss hoppas att ordet ”särskilt” verkligen ger en större öppning för humana överväganden.

Det är bara ett ord som byts ut och det gäller bara barn, men för ett antal barn kan det avgöra liv eller död, välfärd eller misär. Kanske slipper några återkomma som handelsvara.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu