• Förespråkarna kallar aquaponics det ultimata odlingssättet eftersom närings- och vattentillförsel är minimal jämfört med ett vanligt växthus.
Fria Tidningen

Odla hållbart med fisk och grönsaker

Fiskar och växter som odlas tillsammans och ger näring åt varandra. Så fungerar aquaponics, ett slutet ekosystem som gör det möjligt att odla grönsaker i staden på ett hållbart sätt.

– Det minskar transporterna, utsläppen och energiåtgången, säger Maria Svennbeck, projektledare för Aquaponics Sweden.

Aquaponics är en sammansättning av aquakultur, alltså fiskodling, och hydroponic, växtodling i vattenlösning. Fiskarna lever i en tank och deras vatten pumpas sedan genom rör över till växterna.

– Med hjälp av bakterier som finns naturligt i vattnet omvandlas fiskarnas avföring, som består av ammoniak, till nitrit och nitrat som är näring för växterna. När växterna renat vattnet återförs det till tanken, säger Maria Svennbeck, projektledare för Aquaponics Sweden, en sammanslutning av organisationer och personer som jobbar för ett hållbart samhälle.

Hon berättar att aquaponics-växthusen kräver lite vatten, energi och värme jämfört med traditionella växthus. Eftersom grödorna ständigt har tillgång till vatten och näring behöver de inte konkurrera med varandra och kan växa tätare. Dessutom kan höjden utnyttjas genom att grönsakerna placeras på hyllor. Odlaren får alltså större skörd per kvadratmeter.

– Du behöver inte tillsätta näring och eftersom vattnet återanvänds krävs bara runt tio procent vatten jämfört med konventionell odling. Genom att det näringsrika vattnet från fiskarna inte släpps ut utan skickas vidare till växterna bidrar det inte heller till övergödningen.

Det är framför allt bladgrönsaker som sallad och basilika som lämpar sig för aquaponics. Men även andra grödor som jordgubbar och tomater går bra. Enligt Maria Svennbeck är det bra att fokusera på grönsaker som det kan vara svårt och dyrt att köpa ekologiskt och närproducerat på hemmaplan.

– Vi kortar transportleden genom att odla maten närmare konsumenten i stället för att importera fisk och grönsaker. Då blir vi mindre beroende av till exempel Spanien för att få tomater och jordgubbar i januari, och slipper bidra till deras klimatproblematik.

Systemet kan vara hur litet eller stort som helst, det kan rymmas i stora begagnade plastflaskor eller uppta tusentals kvadratmeter. Solceller och lågenergilampor används för belysning, uppvärmning och för att driva pumparna. Det finns olika varianter av systemet där vissa odlar i krukor och andra i grus eller lecakulor. Abborre och tilapia är exempel på fiskar som klarar av förutsättningarna för att leva i en tank, de trivs till exempel i täta stim.

– Sedan kontrollerar vi fiskarna och hur de mår. Tilapian är till exempel växtätare och äter bara grönsaker, så du kan slänga ner resterna av skörden i tanken. Du behöver inte tillföra någon fiskmat som gjorts på till exempel pellets.

Aquaponics har under de senaste 20 åren utvecklats i Australien och USA men fanns redan för hundratal år sedan i Mexico, Sydostasien och Indonesien. Där används växtbäddar som flyter på dammar med fiskar i. Maria Svennbeck berättar att en amerikansk professor tagit fram en kommersiell variant som kan användas i städer och inomhus. Hon upplever att intresset är större i utvecklingsländer än i Sverige.

– Där människor är i akut behov av mat ses det här som en fantastisk lösning. I Sverige är vi mer bortskämda. Vi har råd att köpa billiga grönsaker och fisk, och ser inte att det kommer att bli nödvändigt att öka den inhemska produktionen av grönsaker för att skapa ett hållbart samhälle.

Men intresset ökar så smått. När Aquaponics Sweden ställde ut på en mässa i Älvsjö för två år sedan väcktes nyfikenheten, särskilt hos fiskerinäringen, grönsaksodlare och personer som är engagerade i permakultur och hållbar odling.

Aquaponics Sweden är involverat i ett projekt i Indonesien som fokuserar på begreppet matsäkerhet. Det handlar om att byar där människor inte har tillräckligt med mat och vatten ska kunna bli självförsörjande. Maria Svennbeck säger att det går att överföra på skolor och bostadsrättsföreningar i Sverige. Hon nämner till exempel ett planerat projekt på Utö som föreningen driver tillsammans med bland andra Skärgårdsstiftelsen och Utö värdshus.

– I takt med att haven blir utfiskade behöver fiskerinäringen alternativa sätt att försörja sig. Det liknar problematiken i Indonesien, förut var skärgårdsöarna självförsörjande, men nu måste de importera mat. Vi vill kunna ge den makten tillbaka till dem och även skapa en demonstrationssajt för att visa hur systemet fungerar.

Ett liknande projekt är en stor container med en aquaponicsodling som ska placeras utanför en restaurang i centrala Stockholm till våren.

Fakta: 

Aquaponics

Aquaponics är ett slutet odlingssystem bestående av en odlingsdel och en fisktank där det närinsgsrika fiskvattnet förs vidare till växterna som i sin tur fångar upp näringen och renar vattnet.

Slutligen återförs vattnet tillbaka till fiskarna. På detta sätt resurshålls det maximalt med näringsämnen. 

Aquaponics kan fungera storskaligt som ett resurssnålt och hållbart växthus liksom i liten skala hemma i ditt eget hushåll.

Många bygger sina egna system och har hemma i vardagsrummet.

Ett exempel på passande storlek kan vara en tank på 600 liter nederst och en våning med odling ovanpå som kan bli omkring 1 kvadratmeter.

Men möjligheterna är oändliga och en aquaponics-odling kan se ut på många olika sätt.

Läs mer

www.backyardaquaponics.com kan du läsa mer om odlingssättet.

Googla på DIY Aquaponics så hittar du både texter och bilder med exempel på hur du kan bygga ditt egna system.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu