• Ingen bildtext
Göteborgs Fria

Politiker möts i slutna rum

Ökad demokrati, transparens och förebyggande av korruption. Det är vad som står på spel i frågan om kommunens nämnder ska vara öppna för allmänheten eller inte. Men GFT:s granskning visar att 10 av 29 nämnder tar beslut bakom stängda dörrar.

Att medborgare har insyn i politiken kan vara viktigt för att öka förståelsen för politiska processer, engagemanget bland invånare och för att minska korruption. Redan år 1999 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att stadsdelsnämnderna själva får besluta om de vill öppna sina sammanträden för allmänheten. Fyra år senare, år 2003, påpekade Jonas Ransgård (M) i en motion att en del stadsdelsnämnder ännu inte öppnat upp sina möten och framförallt kritiserade han att det ännu inte fanns något beslut om att öppna facknämndernas sammanträden. Enligt Ransgård saknades det hållbara argument för att bara hålla vissa nämnder öppna – alla nämnder borde få vara det, ansåg han. Så blev det också, år 2004 beslutade kommunstyrelsen att även facknämnderna själva får besluta om de vill ha öppna möten.

Nu, tio år senare, har 18 av totalt 29 stadsdels- och facknämnder beslutat att ha öppna möten, visar en enkät som GFT har gjort. Samtliga tio stadsdelsnämnder välkomnar allmänheten. Men majoriteten av facknämnderna stänger fortfarande allmänheten ute: åhörare är endast välkomna till 8 av 19 facknämnder.

GFT har frågat alla nämnders ordföranden, som i princip alltid är någon från de rödgröna partierna. Fram träder en bild där politiker ur samma parti ger olika svar på frågan om nämndsammanträden bör vara öppna.

Fastighetsnämnden är en av de nämnder som inte har öppna möten.

– Frågan har diskuterats flera gånger. Men mötena har aldrig varit öppna vad jag vet. Det beror dels säkert på gammal tradition men när tankar om att öppna förts fram har det slutat med att nämnden till slut bestämt sig för att inte göra det eftersom Fastighetsnämnden behandlar frågor med mycket känslig ekonomisk information. Vi har behov av att kunna väga för och nackdelar med olika bygg- och fastighetsföretag. Det skulle bli svårt om mötena var offentliga, säger Ulf Kamne (MP), ordförande Fastighetsnämnden.

Andra nämnder löser sekretessfrågan genom att allmänheten får gå ut när just sådana frågor berörs.

– Vi har först en del som inte är öppen, där vi till exempel tar eventuella sekretessbeslut. Efter det är allmänheten välkommen, säger Ingrid Andreae (S), ordförande i Majorna-Linné stadsdelsnämnd.

I Göteborg finns också ett 90-tal kommunala bolag. I samma veva som frågan om facknämnderna var uppe i kommunstyrelsen år 2004 gjordes en remissrunda om bolagen skulle vara öppna. Men inget parti kom att driva frågan om att öppna upp bolagsstyrelsernas sammanträden och frågan verkar ha fallit i glömska sedan dess. GFT har varit i kontakt med 12 av Göteborgs 90-tal kommunala bolag och inget av de tillfrågade har öppna möten. Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) är även ordförande i Business Region Göteborg och Göteborg och Co:

– Bolagen arbetar med affärsverksamhet och det är inte möjligt att ha dem öppna, vi måste kunna diskutera affärer utan att de blir offentliga i förväg, säger Hulthén.

En nämnd av särskilt vikt är inte öppen för allmänheten – kommunstyrelsen, som kan liknas vid en kommuns regering. Anneli Hulthén skriver i ett mejl att hon tycker att ”alla nämnder som har ett medborgaransvar bör ha ett så öppet och tillgängligt förhållningssätt som möjligt”, men när det gäller frågan om kommunstyrelsen ska vara öppen skriver hon att frågan ”har vad jag vet aldrig varit uppe”. Det är dock felaktigt. I januari 2004 var frågan högaktuell då Moderaterna och Folkpartiet föreslog att alla nämnder, inklusive kommunstyrelsen, skulle ha öppna sammanträden.

”Detta är ett naturligt steg i riktning mot en ökad demokratisering och öppenhet gentemot medborgarna. Som utgångspunkt bör öppenheten endast begränsas av laglighetsskäl” skrev M och FP i förslaget.

Men de rödgröna, med dåvarande ordförande Göran Johansson (S) i spetsen, var drivande för att alla nämnder ”exklusive kommunstyrelsen” skulle vara öppna. Så vann den rödgröna majoritetens förslag och därför håller kommunstyrelsen fortfarande till bakom stängda dörrar. Hulthén anser också att kommunstyrelsen bör vara sluten.

– Vi behöver arbetsro, säger hon.

Men Jonas Ransgård, som nu är vice ordförande i kommunstyrelsen, tycker fortfarande att dess möten bör vara öppna.

– Det är viktigt både för den faktiska öppenheten, att man kan komma och lyssna, och för att det ger känslan av legitimitet. När någon från allmänheten lyssnar på mötet måste politikerna argumentera, det går inte att säga bara ”det tycker vi och så blir det för vi är fler”, säger Ransgård.

Fakta: 

Så är kommunen uppbyggd

• Kommunfullmäkige är den folkvalda församlingen och kommunens högst beslutade organ, som kan liknas vid kommunens riksdag. 

• Kommunstyrelsen är högsta verkställande organ och kan liknas vid regeringen. Dock sitter både ledamöter för majoriteten och oppositionen i kommunstyrelsen.

• I Göteborg finns 10 stadsdelsnämnder, som har hand om bland annat grundskola och äldreomsorg. 

• Utöver det finns 20 facknämnder, som ansvarar för bland annat miljö, bostäder och kultur.

• I Göteborg finns även ett 90-tal aktiva bolag.

Allmänheten välkommen

• Alla stadsdelsnämnder: Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Lundby, Majorna-Linné, Norra Hisingen, Västra Göteborg, Västra Hisingen, Örgryte-Härlanda, Östra Göteborg, Centrum

• 8 av 19 facknämnder: Färdtjänstnämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Konsument och medborgarservice, Kulturnämnden, Miljö- och klimatnämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden och Vuxenutbildningsnämnden 

• Kommunfullmäktige (ingen nämnd)

Allmänheten inte välkommen

• 10 av 19 facknämnder: Arkivnämnden, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Kommunstyrelsen, Kretslopp och vatten, Lokalnämnden, Park- och naturnämnden, Överförmyndarnämnden, Nämnden för intraservice och Sociala resursnämnden

Bolagen

• Göteborg har ett 90-tal kommunala bolag. GFT har frågat 12 av dessa om de har öppna möten. Samtliga svarade nej.

• De tillfrågade bolagen är: Higab, Gatubolaget, Liseberg, Älvstranden Utveckling, Got Event, Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Göteborg Energi, Lindholmen Science Park, Göteborgs Kommunala Förvaltnings, Business Region Göteborg och Göteborg och Co.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Detta vill SD i Göteborg

Val 2014

SD:s kärnfråga avgörs på riksdagsnivå. Men vad vill de i kommunen? GFT går igenom mandatperioden.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu