• Förra året dödades 681 älgar i Skåne.
Skånes Fria

Forskare: ”Okritisk rapportering om älgjakt”

I veckan drog älgjakten igång och cirka 80 000 älgar kommer att skjutas. Tv4 har sänt live i tre dagar och runtom i landet finns inbäddade reportrar.

– Medierapporteringen är generellt okritisk, säger Helena Pedersen, forskare i djurkritiska studier vid Stockholms universitet.

Varje år dödas i snitt en fjärdedel av hela älgstammen. Jakten beskrivs ofta som något av en folkrörelse med sina 300 000 utövare. Gemenskapen i jaktlaget, naturupplevelsen, och doften av kaffe beskrivs i spaltmeter i lokaltidningarna.

– Jakten blir identitetsskapande och ses som en del av vår kultur vilket gör det svårt att bedriva kritik mot den. Denna förankring i kulturen gör att ingen lyfter på ögonbrynen för något som egentligen är ganska makabert.

Problemet är enligt Helena Pedersen att djurens perspektiv, deras lidande och död, är osynliggjort.

– Viltvård rymmer mycket men har nästan blivit synonymt med jakt.

Jakt bedrivs ofta under rubriken ”viltvård”, trots att mycket fokus ligger på att skjuta de stora och friska älgarna, menar hon.

– Om man nu ska kalla jakten för naturvård eller viltvård måste man fundera på hur selektion går till i naturen.

Det menar också Camilla Björkbom, ordförande för Djurens rätt. Trots att jakt är ett särintresse bland en liten grupp av befolkningen har jägarna ett oproportionerligt stort inflytande över hur viltvård ska bedrivas, säger hon.

– Det kan vara att det behövs en viss jakt men då ska jägarkåren vara mer professionaliserad – det har med skadeskjutningar att göra.

Att som Tv4 play gjort i veckan – att livesända från jakten – menar hon uppmuntrar till en troféjakt där man försöker fälla de största djuren.

– Problemet där blir att jägare tar osäkra skott.

En mer professionaliserad jägarkår skulle kunna ha djurens intresse främst och rikta in sig på de djur som ändå går en plågsam död till mötes. Älgstammen skulle dessutom kunna vara mindre och då regleras av ett ökat bestånd av rovdjur, menar hon.

– Det finns ett intresse hos jägarna att ha en stor älgstam. Det finns också ett intresse av att inte ha varg för att den konkurrerar med jägarna om samma byten. En större vargstam skulle kunna innebära en balans.

Ur ett djurrättsperspektiv – kan inte vargar orsaka mer lidande för djuren?

– Vargar har ett naturligt beteende och rätt att existera på egna villkor. Många älgar skadeskjuts och måste eftersökas. Vi tänker fel om vi tänker att jakten är helt smärtfritt. Sedan är det såklart inte heller smärtfritt att dödas av en varg.

Fakta: 

Varje år skadeskjuts cirka 14 000 älgar som måste eftersökas. Cirka 1 000 återfinns aldrig.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ekobonden: Det vi skiter ut måste vi kunna gödsla med

Fosfor är oumbärligt för allt liv. Men den brytbara råvaran sinar. Och läckaget av ämnet till Östersjön håller på att förvandla vattnet till en övergödd sörja. I den tredje delen av vår artikelserie om fosforkretsloppet tittar vi närmare på de alternativa lösningarna.

Skånes Fria

”Det börjar bli bråttom”

Peak fosfor och debatten om miljögifter har satt frågan om alternativ till slamspridning på sin spets. Men teknikutvecklingen riskerar att inte komma någon vart.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu