Krönika: Hur vill vi att kollapsen ska bli? | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Krönika
ingridyvonne

Läsarnas Fria

Krönika: Hur vill vi att kollapsen ska bli?

Explosionsartad befolkningstillväxt, oljebrist och klimatproblem.
Den kommande katastrofen kommer att bli den värsta människan har ställt till.
Men det finns saker vi kan göra!

Tänk er en befolkningstillväxt utan kontroll. Låt även tankarna leka med oljebrist och klimatproblem. Allt detta på en och samma gång!

Vi får dagligen traumatisk information, besked som ger oss ångest. Alla vet att vi är på fel väg. Om denna väg ändå är rätt får vi bara en chans att testa.

Det är inte bara det att några få makthavare har spårat ur, utan att hela världens ledare är komplett galna. Alla tycks vara det, de känner till fakta, men vad händer, ja, utanför mitt fönster går livet vidare som tidigare, det är lika mycket trafik som alltid, folk flyger hit och dit och i Stockholm bygger galningarna en ny trafikled. Folk köper mobiltelefoner, bilar, datorer, espressomaskiner, soda-streams och andra lyxvaror, som aldrig förr.

Fossilt bränsle gav människan en enorm ekonomisk och teknologisk kick , samtidigt som hon tog mer och mer plats på jorden och trängde undan andra arter. Ingen vet hur stor befolkning jorden kan mätta och tåla, men nästan 7 miljarder borde redan det vara alltför mycket. Innebörden är inte bara skrämmande, den är paralyserande. Svält, krig, sjukdomar, översvämmningar, hetta osv kommer snart att vara det förhärskande och döda miljarder människor.

Så, vad ska man göra med så mycket traumatiska besked? Ett sätt är förstås att förneka fakta, varför förstöra dagen när man ändå inte kan göra något åt det. Det är inte så lätt att börja dagen med att tänka, "ja just det, vi är på väg mot en systemkollaps, jordens undergång". Nej inte jordens utan människans. Men vi vet ännu inte om det är för sent att agera. Vi har emellertid inte tid att inte bry oss om det finns möjligheter att rädda ett ekosystem eller en art.  Eller att göra ett samhälle hållbart ur klimatologisk, näringsmässig och oljemässig synpunkt.

Vissa av oss är bättre rustade att hantera så här svåra fakta, medan andra dukar under om det inte finns hopp och försäkringar om  att mänskligheten går att rädda. Så för deras (och för oss andras) skull måste vi få positiv information, som att det går att leva hållbart för miljön. Eller om att man har stoppat ett planerat kolkraftverk genom protestaktioner. Konkreta besked om att man genom sitt agerande faktiskt kan göra något.

Vissa människor klänger oss fast vid sådana budskap, i tron att vinden har vänt och att allt ordnar sig till slut. Men efterhand som tiden går, inser vi att en kollaps är oundviklig. Nästan dagligen får vi nya bevis på att vi alltmer närmar oss Niagarafallets kant för att snart rasa utför stupet.

Strategierna att hantera detta varierar, från "50 sätt att rädda världen" till att diskutera utfiskningen eller att byta till energisparlampor.

Efterhand som processen fortgår, finns det nog bara en enda meningsfull aktivitet. Den att identifiera de kvaliteter som gör det värt att "spara" människan, samt att exemplifiera dem. Om vi koncentrerar oss på det, kanske vi vinner, kvittar vad! Ytligt sett kanske det redan ser ut som om många av oss redan gör det: arbetar på att rädda en art, ett ekosystem, för att ge människorna chansen att leva på ett för klimatet, så hållbart sätt som möjligt eller på att förhindra byggandet av ett nytt kolkraftverk, http://climatecamp.org.uk/home

Att ta in svår information och överföra den till livsbejakande insatser, är förmodligen den mest andliga, meningsfulla och viktiga sysselsättning en människa kan göra i dag!

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu