:

Jag reclaimar ordet värsting

[1]
Fria Tidningen