:

Allt behöver inte gå åt helvete

[1]
Fria Tidningen