Polly Higgins, grundare av Eradicating ecocide global initiative, en organisation som arbetar med att införa ekocid inom internationell rätt.

Ekocid – brottet som kan rädda världen

Publicerad:   •  Uppdaterad:

"Vi har skapat ett samhällssystem som är byggt på förödelse. Vårt rättssystem stödjer exploatering av vår planet och företagens lag går ut på att göra vinst till varje pris. Men vi har ändrat system över en natt förut. Och vi kan göra det igen." Orden kommer från överrättsadvokaten Polly Higgins, som under helgen föreläste i Karlskrona. Landet Runt fick en exklusiv intervju.

Inrikes
Omställning

Det är sju år sedan nu som Higgins fick i uppdrag att driva åtal mot ett företag åt en man som blivit utsatt för negativ miljöpåverkan av sin arbetsgivare. Men det var inte bara mannen som blivit lidande. Förödelsen hade också satt sina spår på planeten, på landskapet och alla i det.

– Jag satt där i förhandlingssalen och såg på träden utanför. Och jag tänkte: den här planeten behöver en bra advokat.

Polly Higgins startade det som i dag heter Eradicating ecocide global initiative, en organisation som arbetar med att införa ekocid – brott mot planeten – inom internationell rätt.

– Vi har legaliserat skadegörelse på den här planeten. Företagen sätter sina aktieägare framför allt annat. Om vi inför ekocid som ett brott där individer ställs till svars, kommer de att tvingas sluta att investera i skadliga affärsidéer eftersom de för med sig höga risker och istället vända sig mot innovationer som gynnar planeten.

Hon har sett skadegörelsen på väldigt nära håll. Under en period befann hon sig i Kanada och norra USA, i Dakota och norra Montana, där människor påverkats av oljeutvinning genom så kallad fracking. Hon kom till ett mardrömsland som förde tankarna till en zombieapokalyps.

– Det var som en konstig mardröm. Jag var chockad. Vattnet i kranarna var grått och odrickbart. Alla verkade sjuka i cancer. De rörde sig så otroligt långsamt. Jag vill aldrig behöva se något liknande. Lidandet var fruktansvärt.

Men ekocid är inte bara sådant som människor gör mot planeten. Det kan också uppstå genom naturkatastrofer och klimatförändringar.

– Vi har till exempel 54 små östater som kommer att hamna under vatten. Det måste finnas lagstadgade skyldigheter att ta hand om dem och kvarlevorna av deras ekosystem.

Higgins pratar länge om att vi själva bestämmer våra normer. Vad som är rätt och fel. Vad som är våra rättigheter och inte.

Att förändringar blir för stora och har för stor negativ påverkan för världsekonomin är inget argument som hon accepterar.

– Vi avskaffade slaveriet som hela vår ekonomi byggde på över en natt. Det gick bra, även om många hävdade att hela världsekonomin skulle kollapsa.

Men är det inte risk att nästan alla stora företag och regeringar kan hållas ansvariga för ekocid? Är hon inte ett enormt stort hot mot mäktiga krafter?

– Jo. Jag har blivit hotad. Jag föredrar att inte prata om det, men det är också därför det är så viktigt att så många som möjligt engagerar sig i den här kampanjen.

Det är inte bara själva planeten som behöver försvaras utan även framtida individers rättigheter, menar hon. Inte bara människor, utan allt levande.

– Det är en fråga om arvsrätt. Vi väljer själva våra normer. Vi bestämmer vad som är kriminellt. Vi kan inte tillåta oss att behandla kommande generationers tillgångar som vi gör nu.

Fakta: 

Brott mot freden

Brott mot freden var de grundläggande principerna för brott mot mänskliga rättigheter som infördes 1948 i samband med Nürnbergprocesserna efter Andra världskriget och utökades med Romfördraget. I sak innebär brott mot freden att en eller flera parter inleder krigshandlingar som står i strid med internationella avtal. Där ingår folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggression som ett brott mot freden. Nu drivs även en kampanj för att inkludera ekocid (brott mot jorden) som ett femte brott mot freden. Ekocid definieras som ”omfattande destruktion, skada eller förlust av ekosystem i ett givet område, av mänskliga krafter eller av andra orsaker, i sådan omfattning att fredsnjutande av dess invånare blivit allvarligt reducerat”.

Källor: FN, Wikipedia

Läs mer: 
Endecocide.eu [1] 
Eradicatingecocide.com [2]

Så här ser ärendet ut

Titel: Stoppa ekocid i Europa: Ett medborgarinitiativ för jordens rättigheter

Ämne: Vi uppfordrar Europeiska kommissionen att anta lagar för att förbjuda, förhindra och förebygga livsmiljöförstörelse, det vill säga omfattande skada, ödeläggelse och förlust av ekosystem i ett givet territorium.

Viktigaste mål:

1. Kriminalisera livsmiljöförstörelse och säkerställ att fysiska och juridiska personer kan hållas ansvariga för begången livsmiljöförstörelse enligt principen om överordnat ansvar.

2. Förbjud och förhindra all livsmiljöförstörelse på europeiskt territorium eller maritimt territorium som faller under EU:s lagstiftning, samt för alla handlingar begångna utanför EU där förövaren är EU-registrerad juridisk person eller EU-medborgare.

3. Ombesörj en övergångsperiod för att underlätta en hållbar ekonomi.

Du kan registrera din röst här [3].

Landets Fria