:

Skrota rehabiliteringspenningen!

[1]
Fria Tidningen