Djurskyddskontroller behöver bättre rutiner

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Antalet djurskyddskontroller låg 2012 på ungefär samma nivå som året innan. Men nu vill Jordbruksverket få till bättre rutiner för att hinna med fler planerade kontroller.

Inrikes

Av de djurskyddskontroller som görs till följd av en anmälan har ungefär hälften visat sig vara obefogade. Större delen av de kontroller som genomfördes under 2012 var till följd av anmälan och nu vill Jordbruksverket och länsstyrelserna effektivisera rutinerna för att hinna med fler planerade kontroller.

– Vi vill utveckla rutiner för riskbaseringar för att det ska bli enklare att prioritera de mest akuta anmälningarna och förenkla det administrativa efter varje besök så kontrollanterna inte behöver lägga onödig tid på det, säger Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Sammanlagt genomfördes 14 408 djurskyddskontroller 2012, vilket är ungefär samma nivå som det har legat på de senaste åren. Innan länsstyrelsen tog över ansvaret för kontrollerna från kommunerna 2008 låg antalet djurskyddskontroller på runt 20 000 om året. Men Jordbruksverket menar att kvaliteten på de kontroller som görs nu är bättre även om de är färre.

– Det är inget mål i sig att öka antalet kontroller, även om fler gjordes förut är det större djurskyddsnytta på de som görs nu. Men om effektiviteten kan öka och fler planerade kontroller görs kan det totala antalet kontroller öka som en följd av det. Och det vore ju positivt, säger Helene Kättström.

Fria Tidningen