Ja till mångfald – nej till vinstuttag i skola, vård och omsorg


:
Fria Tidningen
[1]