Hur kan medborgarlönen finansieras?

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Ekonomi
Nya villkor på arbetsmarknaden

Roland Paulsen: Vi har tidigare haft skatt på arv, förmögenhet och gåvor, de skatterna kan vi givetvis införa igen. Vad det gäller produktionen skulle man kunna beskatta omsättning snarare än arbete.

Birger Schlaug: En kombination av förändringar av att skattesystemet breddas så att även finansiella tjänster beskattas på ett mer rimligt sätt än idag, samt genom att basinkomsten ses som en reform inom dagens socialförsäkringssystem. Men det finns andra modeller, till exempel införd produktionsskatt som får ersätta såväl de så kallade arbetsgivaravgifterna som bidra till en mer generell basinkomst.

Lasse Ekstrand: Omvandling av de nuvarande bidragssystemen – a-kassa och annat – till medborgarlön. Man byter namn helt enkelt, det räcker långt. Produktionsskatt, eller om man vill kalla det för rationaliseringsskatt; mindre arbetskraft som en följd av rationaliseringar; då bör man beskatta rationaliseringsvinsterna.

Skånes Fria