Skakig framtid för Kulturhuset i Jönköping

Publicerad:   •  Uppdaterad:

I snart 30 år har Kulturhuset i Jönköping drivits av ideella krafter som håller den fria kulturen levande. Det moderata kommunalrådet Mats Green har en annan uppfattning om vad fri kultur är. Snart avgörs husets öde i fullmäktige.

Kultur

På nästa fullmäktigemöte i slutet av februari ska Jönköpings kommun fatta beslut om Kulturhusets framtid. Hittills har hus och verksamhet skötts av Kulturhusföreningen, vilken i sin tur har ett flertal ideella medlemsföreningar. Den organisationsformen är inte hållbar, menar några kommunpolitiker som den senaste tiden arbetat för en förändring.

Men en sådan omorganisation skulle vara förödande för den fria kulturen i Jönköping, menar Kulturhusföreningen. I huset verkar ett flertal föreningar som arrangerar allt från konserter och teaterföreställningar till biovisningar. Att verksamheten bygger på frivilligt engagemang är ju själva kärnan, säger Jon Heinpalu, operativ samordnare.

– Det grundläggande är att Kulturhuset baseras på delaktighet. Jag spenderar min tid på en vettig verksamhet och något jag är engagerad i. Hela den biten tappar man om huset drivs kommunalt. Ska jag offra min tid gör jag ju det för något jag är engagerad i, inte för kommunens budget. Det är svårt att få samma engagemang om kommunala tjänstemän organiserar verksamheten.

Drivande i omorganisationen är kommunalrådet Mats Green (M), som förra året sa till P4 Jönköping att verksamheten i huset inte är "direkt sprudlande". Istället för föreningsstrukturen vill han se att kommunalt tillsatta tjänstemän driver huset.

– Ett förslag är en sorts aktörsråd som har hand om huset, ett råd som tillsätts av kommunen och ansvarar för avtal med de föreningar som verkar där. Som det är nu tvingas de föreningar som vill ha verksamhet in i en förening. Det är inte vår bild av den fria kulturen, att tvingas in i ett sammanhang, säger han.

Men det stämmer inte, säger Jon Heinpalu.

– Ingen tvingas in i föreningen. Vi har många hyresgäster som inte är medlemmar.

En orsak till omorganisationen kan vara att husets bokkafé har sålt anti-israeliska t-shirts med texten ”Burn Israel”. Det är något Mats Green reagerar starkt på.

– Vi vill motverka olämplig verksamhet. De som uppmanar andra att bränna hela länder och folk och säljer t-shirts med budskap om det är inget som borde finnas i Kulturhuset.

Jon Heinpalu menar dock att poängen med fri konst och kultur är att ge plats för olika aktörer, även sådana som sticker ut.

– Man ska kunna sticka ut utan att vara rädd för repressalier. Det handlar i grund och botten om yttrandefrihet.

Engagemanget för att bevara huset i dess nuvarande form är enligt Jon Heinpalu stort bland Jönköpingsborna och han är hoppfull inför framtiden.

– Nu har vi lämnat in vår utredning. Den kommer fram till att ideella arbetsformer är resursstarka. Hoppas att politikerna förstår det. De vill göra det till något dyrare med den vinsten att de får makten över huset.

Jon Heinpalu tror att mycket av politikernas motvilja mot Kulturhusföreningen kan bero på en känsla av maktlöshet.

– Jag tror att Mats Green med flera är rädda för att de inte har full koll på det som händer i huset.

Fakta: 

Kulturhuset i Jönköping

• Kulturhuset bildades 1982 efter en ockupation av bland annat den gamla brandstationen i Jönköping. Till slut gav kommunen aktivisterna ett hus på gamla tändsticksfabriken.

• I dag finns här allt från teater och friskvård till rollspel och sportdans. Huset har även ett flertal replokaler, ateljé, teaterscen och konsertlokal samt ett socialistiskt bokkafé. Även Folkets Bio och flera studieförbund huserar här.

• Verksamheten drivs av Kulturhusföreningen som administrerar medlemskap och uthyrning samt håller i den dagliga skötseln av huset. Föreningen har fyra anställda på tillsammans 2,5 tjänster. Kulturhuset får kommunala bidrag på 3 miljoner per år.

• Det har genom åren rått oenigheter om hur huset bör skötas. Den aktuella tvisten startade förra året. Mats Green (M) och Anna Mårtensson (FP) annonserade att husets medlemsföreningar skulle sägas upp och nya aktörer tas in på bekostnad av en del av de gamla. Verksamheten anses inte bidra till det fria kulturlivet på det sätt som politikerna vill.

• Den 28 februari fattar fullmäktige beslut om framtiden.

Fria Tidningen