Fiskarna som du bör undvika

Publicerad:   •  Uppdaterad:

GFT listar vanliga djuphavsfiskar som du bör undvika.

Inrikes

Uer/Kungsfisk/Rödfisk

Överfiskad. Starkt hotad enligt norska Artsdatabanken. Röd kategori i WWF:s och Greenpeace’s fisklista.

Havskatt

Dålig kunskap om bestånd. Starkt hotad i Sverige enligt Artdatabanken. Röd kategori i WWF:s fisklista.

Marulk

Dålig kunskap om bestånd, förmod¿ligen överfiskad. Röd kategori i WWF:s och Greenpeace’s fisklista.

Långa

Flera bestånd överfiskade. Starkt hotad i Sverige enligt Artdatabanken. De flesta bestånd i röd kategori i WWF:s fisklista. Röd kategori i Greenpeace’s fisklista.

Hälleflundra

Känslig för överfiske på grund av sen könsmognad och långsam tillväxt. Starkt hotad i Sverige enligt Artdatabanken. Hotad enligt IUCN, International Union för Conservation of Nature. Röd kategori i WWF:s och Greenpeace’s fisklista. Finns odlad.

Rödtunga

Känslig för överfiske på grund av sen könsmognad och långsam tillväxt. Röd kategori i WWF:s fisklista.

Fakta: 

<h2><span class="bold">Läs även:</span> <a fontface="Verdana" fontsize="14" href="http://www.goteborgsfria.nu/artikel/94950">H [1]är säljs de hotade fiskarterna i Göteborg</a></h2>

Göteborgs Fria