:

Vad är vegetariskt med att plåga och döda djur?

[1]
Fria Tidningen