:

Privatiseringarna behöver utvärderas

[1]
Fria Tidningen