:

USA använder Syrien i sin propaganda

[1]
Fria Tidningen