Tvångssteriliseringar olagliga enligt ny dom

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Kravet på tvångssterilisering vid ett juridiskt könsbyte strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna i Europakonventionen och är därför olagligt, enligt en dom från förvaltningsrätten. Samtidigt föreslår regeringen en lagändring nästa år.

Inrikes

Diskrimineringsbyrån Uppsala har sedan hösten 2010 företrätt en person som ansökt om att få byta juridiskt kön från kvinna till man, vars ansökan avslogs av Socialstyrelsen eftersom han inte ville sterilisera sig.

I onsdags kom domen i förvaltningsrätten i Stockholm, som löd att kravet på sterilisering för juridiskt könsbyte är ett påtvingat kroppsligt ingrepp och strider mot rätten till privatliv, skyddat i Europakonventionen.

Skulle domen vinna laga kraft, det vill säga inte överklagas av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet), skulle tvångssteriliseringen vid könskorrigering upphöra redan i dag.

Men eftersom rätten inte var enig –de tre nämndemännen var eniga, medan yrkesdomaren hade en skiljaktig mening – kommer Socialstyrelsen att överklaga domen.

– Det här måste nog prövas av kammarrätten också om vi ska följa det här, säger Göran Ewerlöf, ordförande i Rättsliga rådet, till tidningen Riksdag och Departement.

På torsdagen gick Socialdepartementet ut med ett pressmeddelande där de, i en lagrådsremiss, föreslår att kravet på sterilisering vid könsbyte ska avskaffas.

De rättsliga detaljerna ska utredas ”skyndsamt” innan regeringen återkommer med ett förslag till lagstiftning, skriver Socialdepartementet.

Även kraven på att den sökande ska vara svensk medborgare och ogift tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den första januari 2013.

Fakta: 

Bakgrund:

•Lagen som reglerar könsbyten är från 1972. Den som juridiskt vill byta kön ska bland annat vara ogift, svensk medborgare och först genomgå sterilisering.

• Sedan ett år tillbaka har Socialstyrelsen slopat kravet om att den som vill byta kön måste vara ogift. Det gjorde den efter en dom i förvaltningsrätten i Stockholm om att kravet inte längre är logiskt, eftersom det i dag är tillåtet med samkönade äktenskap.

• Kristdemokraterna har tidigare som enda parti motsatt sig en lagändring om tvångssterilisering vid byte av juridiskt kön, i könsbyteslagen från 1972. Den 18 februari meddelade KD:s ledning i en artikel på DN Debatt att partiet bytt uppfattning i frågan.

• Under våren ska socialdepartementet komma med ett förslag om ny könsbyteslag.

(• Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.)

Fria Tidningen