Kony 2012 – propaganda för nordamerikansk intervention


:
Fria Tidningen
[1]