90 händelser påverkade den personliga integriteten

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Datainspektionen har gjort en sammanställning av de lagar, lagförslag, beslut och andra händelser som påverkade den personliga integriteten förra året. Totalt listar myndigheten 90 olika typer av händelser i skriften Integritetsåret 2011.

Inrikes

Det handlar bland annat om nya informationsutbyten mellan myndigheter, vårdgivare som brister i informationen till sina patienter om hur journaluppgifter kan komma att spridas, registrering av dementa, brister ur integritetssynpunkt i ett nytt antidopningsförslag till regeringen, fotbollsklubben Djurgårdens huliganregister och felfaxade förundersökningsprotokoll.

Syftet med skriften är enligt myndigheten att väcka frågor om till exempel hur den personliga integriteten inte bara påverkas av ett visst lagförslag utan av alla lagar och föreslagna lagar tillsammans.

Fakta: 

<h2>Läs Datainspektionens rapport&nbsp;<a href="http://www.datainspektionen.se/Documents/diverse/rap-integritetsaret-201... [1]är</a>.</h2>

Fria Tidningen