:

Replik: ”Syftet är att väcka sympati”

[1]
Fria Tidningen