:

Lita på den som säger: Tänk själv!

[1]
Fria Tidningen