Jemens opposition splittrad över nationellt råd

Publicerad:   •  Uppdaterad:

I förra veckan bildade delar av Jemens opposition ett nationellt råd för att ena regimens motståndare och staka ut vägen för en demokratisk övergång. Regimen tog det som ”en krigsförklaring”. Men redan nu syns sprickor i rådet.

Utrikes

Rådet är en sammanslutning av protestledare, klanledare, avhoppade militärer och före detta medlemmar av regimens parti. Rådet valde i helgen en president och en verkställande kommitté.

Oppositionskoalitionen JMP, en samling av islamister, socialister och nationalister, anses ligga bakom initiativet. Den inflytelserika klanen al-Ahmar, som ställt sig bakom revolutionen mot president Ali Abdullah Saleh, står också bakom samlingen. Rådet kontrollerar inte något territorium eller politisk makt som rebellrådet i Libyen utan har i första hand ett symboliskt värde för en opposition som i månader har försökt enas. Denna uppvisning i enighet blev dock kortvarig.

På lördagen hoppade 31 av rådets medlemmar av i protest mot vad de uppfattar som en skev representation av olika politiska krafter, enligt nyhetsbyrån AFP. Flertalet tillhörde landets södra region och var missnöjda över att regionen underrepresenterats. 

– Vi tillfrågades inte om att vara del av det nationella rådet i förväg. Vi meddelar nu att varje nationellt råd måste bygga på 50-50-fördelning mellan nord och syd, lydde ett uttalande från representanter för oppositionen i syd. 

Bland avhopparna fanns Sydjemens före detta president Ali Nasser Mohammed. Nord- och Sydjemen enades i en stat 1990. Även medlemmar ur JMP-koalitionen tillhörande partiet al-Haq hoppade av rådet.

En annan skiljelinje som gått genom oppositionen i Jemen har varit den mellan den traditionella partipolitiska oppositionen och de ungdomsledda rörelserna som inledde revolutionen i början av året. Svårigheten att enas om ett gemensamt nationellt råd ledde inledningsvis till att två konkurrerande övergångsråd bildades. Frågan är om skapandet av det nationella rådet innebär att klyftan överbryggts. Journalisten och professorn Zaid al-Alaya på Al-Yemenia Universitetet menar att rådet inte alls minskat splittringen.

– De har gjort motsatsen, nu är oppositionen splittrad, säger han till Fria tidningen på telefon från Jemen. 

– Fler än 23 representanter från de södra delarna av landet avvisade rådet. Hamid Al-Ahmar och Ali Mohsen al-Ahmar står bakom urvalet av medlemmar. Endast två representanter för ungdomarna som startade det hela finns med, medan det finns tre representanter för klanen al-Ahmar och deras ingifta. Det kommer inte att leda någon vart, rådet kommer att sluta precis som de tidigare.

Rådet verkar ändå ha ett visst stöd då tusentals demonstranter i huvudstaden Sanaa och Taiz firade rådets bildande på fredagen. Den hårt pressade regimen ser uppenbarligen bildandet av rådet som ett hot mot dess auktoritet. ”En krigsförklaring”, menade regeringstalesmannen Abdu al-Janadi, som i ett uttalande inför oppositionsrådets bildande skrev att rådet ”syftar till att skapa en stat i staten”. 

Jemens president Ali Abdullah Saleh befinner sig sedan månader i grannlandet Saudiarabien där han återhämtar sig efter en bombattack mot sitt palats i Juni. Han vägrar ge efter för folkets protester och lovade i förra veckan återigen att återvända till Jemen. ”Vi ses snart i huvudstaden Sanaa”, sade diktatorn i ett tv-uttalande i förra veckan.

Fria Tidningen