Rent vatten en mänsklig rättighet – i teorin

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Det har gått exakt ett år sedan FN:s generalförsamling i en historisk resolution slog fast att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är mänskliga rättigheter. Men den globala vatten- och sanitetskrisen förblir akut.

Utrikes

Enligt Fleur Anderson vid den Londonbaserade organisationen End Water Poverty är det fortfarande långt kvar till millenniemålet om att fram till år 2015 halvera antalet människor på jorden som saknar fungerande sanitära anläggningar. Om inte världens regeringar snabbt genomför omfattande satsningar kommer FN-resolutionen att förbli meningslös för alla de människor som lider akut brist på rent vatten.

Närmare 900 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten och 2,5 miljarder saknar tillgång till sanitär utrustning. Barnen drabbas värst: varje dag avlider 4 000 barn i diarrésjukdomar förorsakade av brist på rent vatten.

Fakta: 

Läs mer:

Tema Vatten [1]

Fria Tidningen