Freedom box

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Freedom box-projektets mål är att låta användare återta kontrollen över internet från stater, företag och leverantörer. Genom att samla existerande teknik i ett lättanvänt och billigt format ska detta bli verklighet.

Opinion

Idag blir internet än mer hierarkiskt, precis tvärtemot den ursprungliga tanken. Nätneutralitet handlar om huruvida leverantörer ska få begränsa och styra innehållet de levererar. Förblir internet inte leverantörsneutralt är risken ett ”kabel-tv-internet” där segment av internet kommer att kosta pengar att använda. Bredband Small, Medium och Large kanske inte kommer att handla om hastighet i framtiden utan istället referera till hur stor del av internet som ges tillgång till.

Vidare, när till exempel grannar ska utbyta information är det onödigt att gå omvägen via internetleverantörer. Internets teknik är byggd för att vara decentraliserad istället för att låta internetleverantörer eller stater styra över nätet. Grannar ska kunna utnyttja exempelvis fastighetsnät eller trådlösa nät för att upprätta direktanslutningar till varandra.

Freedom box ska koppla ihop grannar. En liten enkel hemmaserver som ersätter hemmarouter och motverkar auktoritär kontroll över internet. Existerande fri teknik ska användas för bland annat trådlösa nätverk, anonymt internetanvändande, egen e-postserver, sociala nätverk och krypterad backup. Detta ger användare kontroll över sitt internetbruk, sin egen data samt ger möjlighet att hjälpa dissidenter i andra länder och sina grannar med internetanslutning.

Målet är att Freedom box ska vara för internetåldern vad telefonsvararen var för telefonåldern: en liten billig pryl som finns i butiken på hörnet för några hundralappar och som man konfigurerar en gång, glömmer bort och den bara fungerar.

Läs mer på http://wiki.debian.org/FreedomBox [1].

Fria Tidningen