Rättviseförmedlingen startades av PR-konsulten Lina Thomsgård som ett initiativ för att hjälpa före

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Rättviseförmedlingen startades av PR-konsulten Lina Thomsgård som ett initiativ för att hjälpa föreningar och företag att uppnå jämställdhet. Genom att förmedla namn på personer som besitter kunskap inom områden där det finns en starkt normativ bild av vem som vanligtvis jobbar där kan man hjälpa till att hitta folk från underrepresenterade grupper.

Opinion

Med hjälp av Rättviseförmedlingens lista över till exempel kvinnliga webbprogrammerare ser man enkelt att det finns andra än män som kan koda. Listorna fungerar som bevis för att det finns alternativ och gör det svårare att hävda att det inte fanns möjlighet att skapa ett mer jämställt samhälle. Detta skapar kvinnliga förebilder som sysslar med teknik, vilket i sin tur ökar chanserna för kvinnor att hitta till fri programvaruvärlden.

Liksom fri programvara är Rättviseförmedlingen ett bra exempel på självorganiserande verksamhet. Genom förmedlingens 25 000 medlemmar kan tips spridas och personer som passar för olika uppdrag lätt hittas. Hackermentaliteten som präglar fri programvara finns också inom Rättviseförmedlingen. Allas bidrag räknas och bidragen blir i sig ett bevis på att rörelsen behövs. Det kostar ingenting att använda sig av Rättviseförmedlingens tjänster och informationen är öppen för alla som vill ta del av den. Via bland annat sociala nätverk sprids kunskap och tips vidare och det finns alltid någon som vill ta över stafettpinnen. Tillsammans blir bidragen större än de enskilda delarna och nätverket blir en egen organism som kan växa ännu mer.

http://rattviseformedlingen.se/ [1]

Fria Tidningen