Nördfeministisk kraftsamling

Publicerad:   •  Uppdaterad:

På internet, liksom utanför, finns det grupper som samlar tjejer och jämlikhetskämpar med liknande intressen. Ur ett fri programvaruperspektiv vill jag lyfta fram några stycken, för att visa att de finns och verkar för en friare och mer jämställd fri programvaruvärld.

Opinion

LinuxChix startades 1999 med ledorden Be nice, be helpful. Det är ett community för fri programvaruintresserade tjejer, samt för män och kvinnor som vill verka för att det ska bli lättare för tjejer att ta del av den världen.

GNU/Linux-distributionen Debian har historiskt sett haft ett välförtjänt rykte av hård ton, aggressiva konflikter och vissa Debianutvecklares avoga inställning till kvinnors deltagande. Som motvikt till detta startade Debian women 2004. Projektet ska främja tjejers möjligheter att bidra till Debian, genom att bland annat erbjuda mentorskap.

The Ada inititiative är en ideell organisation med målet att främja kvinnligt deltagande inom öppen teknologi och kultur. Fokus ligger på att hjälpa kvinnor till en karriär inom öppen teknologi och utbildning, men erbjuder även hjälp till företag att rekrytera kvinnor.

Bloggen gekfeminism.org skriver om feminism och nördiga feministprojekt för att sprida kunskap och inspiration samt diskutera vad tjejer är med om i olika nördiga sammanhang. På geek feminism wiki finns att hämta ett förslag till en anti-harrassment policy för konferenser. Detta har till exempel FSCONS och LCA2011 tagit till sig och främjar därmed trevligare och mer välkomnande konferenser, för att i slutändan ge dem en större mångfald.

Kolla även in Systers, Anita Borg institute, GenderGap (maillista för Wikimedia) och Gnome outreach programme for women. Sök på internet, det finns många nördiga tjejer därute!

LCA - linux.conf.au, Australisk Linux-konferens, http://linux.conf.au/ [1]

http://linuxchix.org [2]

http://women.debian.org [3]

http://adainitiative.org [4]

https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/gendergap [5]

http://geekfeminism.org [6]

Fria Tidningen