:

Hör(s) man inte så finns man inte

[1]
Fria Tidningen