Kreativa digitala allmänningar

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Creative commons är en ideell organisation som utvecklat Creative commons fria licenser. Organisationen startades 2001 i USA delvis till följd av ökande problem med copyrightlagstiftningen och delvis inspirerade av de lyckade licenserna för fri programvara som redan utvecklats. Skapande är en remix och utnyttjande av någon annans idé och verk. Digitala allmänningar behövs för att vi kunna utvecklas och skapa ny kultur.

Opinion

Creative commons främjar kultur genom att uppmana till delning, remix och återanvändning. I Sverige åtnjuter vi allemansrätten när vi är ute i skog och mark. I våra digitala liv finns det såklart också allmänningar. Fri programvara är en sådan, fri kultur en annan. Creative commons skapar digitala allmänningar av vår digitalt baserade kultur.

Cloudberry, som drivs av svenska Föreningen fri kultur och programvara (FFKP), har som mål att främja användande av Creative commons i norden och samla dess skapare och material.

http://creativecommons.org/ [1]

http://ffkp.se/ [2]

http://cloudberry.cc/ [3]

Fria Tidningen