”Kosmetiska förändringar av sjukförsäkringen”

Publicerad:   •  Uppdaterad:

På måndagen presenterade regeringen en rad förslag på förbättringar i sjukförsäkringen. Individuella bedömningar ska ges ökat utrymme men samtidigt blir de omdiskuterade tidsgränserna kvar. Wiwi-Anne Johansson (V) kallar det för kosmetiska åtgärder.

Inrikes

Ända sedan 2008 då regeringen genomförde den nya sjukförsäkringsreformen har kraftig kritik riktats mot förändringarna. Sedan valet i höstas har den nya socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (M) sett över om regeringen kan genomföra några förbättringar i sjukförsäkringen.

I måndags presenterade regeringen sina förslag. Bland annat ska individuella bedömningar ges ökat utrymme och personer som anses för sjuka för att flyttas över till Arbetsförmedlingen ska stanna i sjukförsäkringen.

– I dag är regelverket ganska strikt. Vi vill göra det lite lättare att göra en samlad bedömning av en person. Kan man inte tillgodogöra sig någon hjälp hos arbetsförmedlingen efter maximal tid i sjukförsäkringen, då ska man inte behöva lämna försäkringen, sa Ulf Kristersson under presskonferensen.

Regeringen påpekar ändå att den övergripande bedömningen är att sjukförsäkringen fungerar väl men att det är viktigt att följa hur enskilda personer drabbas av de nya reglerna. Men det blir inte någon förändring i de omdiskuterade tidsgränser som finns. Enligt Kristersson är de viktiga för att bedömningar och insatser ska göras i rätt tid.

Wiwi-Anne Johansson, Vänsterpartiets talesperson i sjukförsäkringsfrågor, ser inte att regeringens förslag kommer att innebära några förbättringar.

– Det här handlar ju om kosmetiska förändringar. Man har ju inte tittat någonting på det största problemet – de rigida tidsgränserna. Och man litar fortfarande inte på att läkarna kan göra den bästa bedömningen, säger hon.

De vill ju ge den individuella bedömningen ökat utrymme, är inte det bra?

– De skriver att om det är oskäligt att en person lämnar sjukförsäkringen ska de inte göra det. Men vem bedömer vad som är oskäligt? Tidigare sa de att svårt cancersjuka inte heller skulle tvingas ut i arbete. Och hur blev det med det?

Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, tycker också att regeringens förslag är otillräckliga. Hon tycker till exempel att det är otydligt vad det här kommer att innebära för personer med funktionsnedsättning.

– De talar om oskälighetsprincipen, vilket vi tycker är jättebra. Men de talar bara om sjukdomar och inte om personer med funktionsnedsättning och vad det här innebär för våra medlemmar.

Regeringen föreslår också att de nya reglerna ska börja gälla först i januari nästa år. Det ser Ingrid Burman som problematiskt.

– Vad händer de närmaste åtta månaderna och med alla de som riskerar att utförsäkras innan dess? Vi kräver att regeringen kommer med tydligare och bättre besked än så här, säger hon.

Ingrid Burman säger att de nu kommer att fortsätta driva opinion och diskutera hur de kan arbeta för att aktivt stödja Påskuppropet mot utförsäkringar, som startade som ett initiativ av diakoner inom Svenska kyrkan i slutet av februari. Den 25 april kommer manifestationer att hållas runt om i landet med krav på att regeringen ska stoppa utförsäkringarna av sjuka. Sveriges kristna råd, flera organisationer, fackförbund, politiker, läkare och privatpersoner stödjer uppropet.

 

Regeringens förslag till förbättringar

  • Ökat utrymme för individuella bedömningar: Personer som bedöms för sjuka för att kunna börja i Arbetslivsintroduktionen (ALI) hos Arbetsförmedlingen och där det bedöms som oskäligt att gå in i ALI ska kunna undantas från detta och istället stanna kvar i sjukförsäkringen.
  • En ny ersättning för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst: Ersättningen är till för dem som idag inte kan återvända till sjukförsäkringen efter att ha haft tidsbegränsad sjukersättning. Ersättningen motsvarar den ersättning som personerna skulle ha haft under arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen. Det ska också införas ett nytt bostadsstöd för samma grupp.
  • Förstärkta insatser för att underlätta återgång i arbete: Arbetsförmedlingen får 3000 nya platser att erbjuda personer med nedsatt arbetsförmåga.
  • Tidigare rehabiliteringsinsatser och bättre samverkan mellan myndigheter: Bättre samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Stödet från Arbetsförmedlingen ska kunna ges redan under tiden i sjukförsäkringen.
  • Stärkt förtroende för Försäkringskassans beslut: Regeringen föreslår ett brett arbete inriktat på att stärka förtroendet för alla delar inom sjukförsäkringen vad gäller till exempel regler, myndigheten och rättssäkerheten i omprövningen. 
Fria Tidningen