Femårigt frirum firas på 44:an

Publicerad:   •  Uppdaterad:

I fem år har det anarkistiska biblioteket i El Cerro, Montevideo, Uruguay, fungerat som mötesplats ”för alla som vill hitta nya vägar till ett mer rättvist och solidariskt samhälle”, som grundarna skriver på hemsidan. Här kan man hitta fanzines, böcker om sociala rörelser, filosofi och psykologi, öppna kostnadsfria verkstäder i screentryck, keramik, capoeira och bokbinderi, bildverkstäder för barn, filmvisningar och föreläsningar.

Kultur

Biblioteket drivs i en anda av ömsesidig hjälp och finansieras genom bidrag från dem som brukar det samt via olika inkomstbringande stödverksamheter. Det byggdes år 2006 av några uruguayaner som återvänt till Montevideo efter en uppväxt i Sverige. Bibliotekets interiör och aktiviteter är till viss del inspirerade av Kafé 44 i Stockholm, där några av grundarna tidigare var aktiva.

På söndag hålls en stödfest för biblioteket på Kafé 44. Tango och milonga utlovas, liksom bildvisning och föreställningen ”Se Vaca Bar – poesi över en tid som skulle ta slut”.

Fria Tidningen