Jägare vill få skjuta fler lodjur

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Knappt är den omstridda vargjakten över förrän det blivit dags för lodjursjakt. Naturskyddsföreningen vill förbjuda licensjakten helt, medan jägarna menar att det finns fler lodjur i skogarna än vad inventeringen visar.

Inrikes

Inför årets lodjursjakt har Naturvårdsverket beslutat att det norra rovförvaltningsområdet under tre år får rätt att bestämma om skydds- och licensjakt, eftersom lodjursstammen överstiger miniminivån.

I de åtta länen i Mellansverige får högst 30 djur skjutas, en kraftig minskning sedan i fjol då tilldelningen var 82. De södra länen får enbart rätt att besluta om skyddsjakt eftersom stammen inte är tillräckligt stor.

Naturvårdsverket bedömer att lodjursstammen nu ligger på nivån 250 familjegrupper. I vissa delar av landet är lodjurspopulationen oförändrad, medan den antingen ökar eller minskar i andra delar. Totalt beräknas det finnas mellan 1 500 och 2 000 lodjur.

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är kritisk till att de norra länen får full rätt att bestämma om hur många lodjur som ska skjutas där.

– Det finns stora osäkerheter om lo-stammens storlek. Att tillåta en flerårig jakt när det är oklart om stammen ens når upp till den miniminivå som bara får gälla undantagsvis strider mot riksdagens beslut, säger han.

Jägarnas riksförbund vill att kvoten ska uppgå till minst samma som i fjol, då Naturvårdsverket beviljade jakt på 209 lodjur. Enligt Jägarnas riksförbund finns det fler lodjur i skog och mark än vad inventeringarna visar.

– Frivilliga som är ute och inventerar säger att det inte går att säkerställa om det är spår från samma individ eller om det är olika individer, säger Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas riksförbund.

Hon jämför med björnstammens storlek som när den beräknades utifrån dna-analyser av spillningsinventeringar visade sig vara större än tidigare uppskattningar.

– Eftersom det inte är lika lätt att hitta lodjurets spillning får man hitta en ny metod.

I de åtta mellersta länen gör Svenska jägareförbundet områdesinventeringar där de söker efter spår tre dagar efter snöfall, medan renskötare och lokalbefolkning är delaktiga i loinventeringarna i de norra länen. Naturvårdsverket satsar varje år 25 miljoner kronor på att inventera de svenska rovdjursstammarna.

– Nu har vi lagt betydande insatser på att inventera Mellansverige och väntar fortfarande på den pågående inventeringen av lo. Jag kan hålla med om att tidigare inventeringar haft lite skakiga data, och av den anledningen har vi beställt ett underlag från forskarna för att göra säkrare beräkningar, säger Magnus Kristoffersson på Naturvårdsverket.

Magnus Kristoffersson säger att insamlingen av data om lodjuren är omfattande och han vill därför inte göra jämförelser med björninventeringen.

– När det gäller björnpopulationen hade vi inga regelrätta inventeringar förrän vi gjorde dna-insamlingen. Lodjursstammen har vi inventerat regelbundet och har en stor datamängd att titta på.

Det finns olika skäl till att lodjursjakt är tillåtet i Sverige. I renskötselområden är det till exempel tillåtet med skyddsjakt för att begränsa skadorna för rennäringen, medan det i de mellersta delarna av Sverige handlar om att begränsa skadorna på rådjur.

– Att jaga lodjur har också ett jaktligt värde som jägarna är rädda om att bevara. Man jagar för jakten i sig, säger Magnus Kristoffersson.

Med tanke på de resurser som Naturvårdsverket och jägarna satsar på att inventera lodjursstammen är det bekymmersamt om jägarna misstror inventeringen, menar Magnus Kristoffersson.

– Vi får också kritik från andra håll för att populationen kan vara överskattad. Det här är ett jätteproblem och något som vi måste lösa i dialog med alla inblandade parter. Vi får försöka hitta vägar och metoder att närma oss varandra. Det är en balansgång mellan olika intressen.

Solveig Larsson på Jägarnas riksförbund säger att de nuvarande inventeringsmetoderna kan innebära att det blir svårt att få jägarna att göra inventeringarna.

– Det är ett jätteproblem. Vi behöver bra inventeringsmetoder för att få folk att ställa upp.

Fria Tidningen