:

Blod från Kairos gator stänker också på Sverige

[1]
Fria Tidningen