11 gånger så mycket missbildningar i Falluja

Publicerad:   •  Uppdaterad:

I ytterligare en offentliggjord rapport visar nu läkare och forskare att antalet missbildningar hos nyfödda barn i Falluja i Irak är elva gånger fler än normalt. Misstankar höjs nu om att hälsoproblemen har med USA:s vapen under attackerna 2004 att göra.

Utrikes

”Genetiska skador kan ha förorsakats av de vapensystem USA använde mot staden för 6 år sedan”, konstaterar den nya studien som genomförts av Dr Samira Abdul Ghani, barnläkare vid Falluja allmänna sjukhus i kontakt med 55 familjer med allvarligt missbildade barn.

Men det är inte bara missbildningar det handlar om menar studien och pekar på att cancersjukdomar, hjärntumörer medfödda hjärtfel och neurologiska skador ökat dramatiskt sedan 2005.

I rapporten står även att antalet pojkar födda i staden i förhållande till antalet flickor efter USA:s invasion hade minskat med 15 procent, vilket är ett tecken på allvarlig genetisk skada enligt författarna. Man kan vidare läsa att ”15 procent av de 547 barn som föddes i maj månad hade allvarliga missbildningar. Under samma period föddes 11 procent av barnen före vecka 30 och 14 procent av graviditeterna ledde till missfall”.

Studien är en uppföljning på studien Cancer, Infant Mortality and Birth-Sex Ratio in Fallujah 2005–2009 som även den publicerades i Journal of Environmental Research and Public Health, fast i somras. Den kom till efter att föräldrar och läkare i Falluja slagit larm om situationen och där läkarna misstänker att det är USA:s användning av utarmat uran i sin krigsföring som bidrar till skadorna och sjukdomarna.

– Det föreligger misstankar om att befolkningen är kroniskt exponerade för en komponent i miljön, säger en av författarna, miljötoxikologen Mozhgan Savabieasfahani till brittiska The Guardian. Det är viktigt att förstå att den här typen av avvikelser praktiskt taget är noll i normala fall och att en epidemi av missbildningar i den här omfattningen är ett allvarligt hälsoproblem som kräver oberoende forskning för att få reda på de egentliga orsakerna, fortsätter han.

Organisationen Iraksolidaritet skriver i ett pressmeddelande att ”Studien har genomförts under stort motstånd från den irakiska regimen och USA. Det irakiska hälsoministeriet har skickat en kommuniké till Hälsodepartementet i Anbarprovinsen och förbjuder läkare att uttala sig om missbildningar. I irakisk tv har de personer som intervjuat 711 familjer i Falluja om deras hälsa, utmålats som terrorister.”

Fria Tidningen