Avskaffad värnplikt – avskaffa försvaret


:
Fria Tidningen
[1]