Risk för trängsel på förbifarten

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Trots att ett av syftena med Förbifart Stockholm är att lösa trängseln i Stockholm såfinns det risk för köbildning redan 10 till 15 år efter att vägen har invigts. Göran Folin, Alternativ stad, är inte förvånad över vad Trafikverkets siffror visar.

Inrikes

Ett av huvudargumenten för att bygga Förbifart Stockholm har varit att man ska avlasta den ökade biltrafiken i staden och minska trängseln. Men enligt Trafikverket kan vägen vara överbelastad redan 10 till 15 år efter att den har tagits i bruk.

Trafikverkets mätningar visar att trafikmängden år 2035 väntas ligga på 145 000 fordon per dygn vilket är 10 procent över vägens kapacitetstak. Om det överstiger 140 000 fordon per dygn så finns risk för köbildning.

För att undvika köerna planerar Trafikverket att använda sig av trafikljus som släpper på trafiken beroende på hur många bilar som belastar förbifarten.

Men Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys på KTH, tror inte att rampstyrning kan lösa köproblematiken.

– Det kan flytta köerna och det kan öka genomflödet i tunneln, men någonstans blir det köer, i alla fall vissa tider på dygnet, säger han till Svenska Dagbladet.

Göran Folin, aktiv inom Alternativ stad, kände inte till de siffrorna som Trafikverket presenterar men blir inte förvånad.

– Siffrorna visar också att biltrafiken i Stockholm kommer vara fem till sex gånger större än i dag då förbifarten står klar. All statistik pekar på att man inte kan bygga bort trafiken med vägar.

– När Södra Länken byggdes skulle den också ha ett visst antal bilar per dag men hela bilsektorn från Nacka och Värmdö körde den vägen och det var så trafikkaoset på Essingeleden uppstod. Om man öppnar upp för nya vägar så tillkommer det fler bilar, säger han.

Han är glad att de här siffrorna kommer ut så att det finns en möjlighet att påverka opinionen om det blir aktuellt med en folkomröstning. Och den senaste mätningen som Stockholms Handelskammare tagit fram över stockholmarnas inställning till förbifarten visar att 81 procent är för ett bygge. Den visar också att 69 procent av miljöpartiets sympatisörer är för. Men Göran Folin tycker att undersökningen är skrattretande.

Frågan var ställd: ”Förbifart Stockholm är en 21 kilometer lång motorväg som i huvudsak kommer att gå i tunnel väster om Stockholm. Syftet är att trafiken skall kunna passera Stockholm utan att köra genom innerstaden. Samtidigt avlastas innerstaden och Essingeleden från tung trafik. Vad tycker Du? Är det en bra eller dålig idé att bygga Förbifart Stockholm?”

– Om man ställer frågan på det sättet är det inte kostigt att man får fram de siffrorna. Om det inte är någon som känner till alternativen är det klart att man säger ja. Man får ju inte höra hela sanningen. Och det kluriga är just att den heter Förbifart Stockholm som att folk kommer att köra runt staden.b

Fakta: 

<h2><a href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">L [1]äs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a>&nbsp;</h2>

Stockholms Fria