”Oklart hur man ska nå koldioxidmålet”

Publicerad:   •  Uppdaterad:

På tisdagen antog landstingsfullmäktige den nya regionplanen. Föreningen Alternativ stad tycker att de klimatmål som satts upp är bra men tror inte att de kommer att kunna uppnås.

Inrikes

RUFS 2010 heter den nya regionplanen, som på tisdagen antogs i landstingsfullmäktige. Den innehåller en utvecklingsplan för regionen med mål som handlar om hur man ska utöka regionen, bli mer attraktiv och minska koldioxidutsläppen. År 2030 ska kommunerna ha minskat koldioxidutsläppen med 30 procent och 2050 ska kommunerna vara helt klimatneutrala.

Men Göran Folin, aktiv inom Alternativ stad, är skeptisk.

– Den allmänna planen kan vi godta men när det kommer till själva åtgärderna hänger det inte ihop med de mål som man har satt upp. Förbifarten och de vägar som man planerar är en del av det. Sedan är det mycket oklart hur man ska nå koldioxidmålet.

– De har tagit fram en tabell för åtgärder att minska utsläppen från bilister genom bland annat alternativa bränslen. På pappret ser det bra ut men hur kommer det att bli i verkligheten? Det handlar bara om ett drömscenario och fromma förhoppningar, säger han.

Han tycker att man i regionplanen godtar att vi ska ha en stark bilism i Stockholm. Men han reagerar också påden ständiga ambitionen att regionen alltid ska växa och bli attraktivast av alla storstäder.

– Man räknar med att 2,4 miljoner invånare kommer att bo här 2030, vilket inte är en rimlig siffra. Det innebär en utarmning av resten av landet och hela tiden ska tillväxten handla om ekonomiska skäl. Men varenda storstad i världen har samma mål om att blir den mest attraktiva. Det är som när någon ställer sig upp på en fotbollsmatch för att se bättre och tillslut gör alla det när man egentligen kan sitta ner och luta sig tillbaka. Konkurrensen är inte självklar för att få en bättre region, säger han.

När regionplanen togs fram år 1970 anordnade Alternativ stad en demonstration där 10 000 människor deltog. Någonting liknande görs inte i år.

– Det var lättare för folk att kritisera mer abstrakta saker som regionplanen då, som många inte ens vet vad det är i dag. Men vi kanske skulle ha vart mer alerta nu och haft någon slags manifestation, säger Göran Folin.

Stella Fare (FP), vice ordförande i regionplanenämnden, är nöjd med de mål som satts upp.

– Jag har varit med i fyra år i det här arbetet och jag känner att man i den sista versionen har vågat ringa in viktiga ödesfrågor när det gäller bland annat miljömålen och den utglesade staden, säger hon.

Att det största målet alltid är att växa ser hon som en självklarhet.

– Det är ett naturligt visionärt mål att regionen hela tiden ska växa. Hela världen är varse om det här och det är det som välfärd har kommit att handla om. Och vi ska inte stå i motsats till övriga Sverige utan det håller på att skapas samma modell med stora regioner i andra städer i Sverige. Vi konkurrerar med Hamburg och sådana regioner.

Stella Fare håller också med om att miljömålet inte kommer att kunna nås om man bygger Förbifart Stockholm som det ser ut i dag men hoppas att miljömålen ska sätta press på kommunerna.

– Det är viktigt att vi sätter upp ambitiösa mål. Vi ska vara helt klimatneutrala 2050 och på vägen har vi satt upp delmål. Hur det går återstår att se men genom att följa upp hur det går blir det ett tryck på kommunerna. Och när det gäller förbifarten så tror jag att det har varit bra att det har lyfts fram hur dåligt man har anpassat kollektivtrafiken till vägen. I dag menar kommunerna att det är tekniken som kommer att klara det. Men personligen så tror jag inte att man kommer att klara det om man inte satsar på kortare bilsträckor och mer kollektivtrafik, säger hon.

Stockholms Fria